Leikin voima - hanke

Leikin voima - hanke

Ella6v.jpg

" Leikin voima" on Opetushallituksen rahoittama hanke, joka kulkee paikallisen varhaiskasvatussuunnitelmatyön rinnalla tukien ja lisäresrssia tuoden. Hankkeen tarkoituksena on työstää varhaiskasvatuksen laatua kahden eri näkökulman kautta 1) kehittämällä varhaiskasvatuksen johatjuutta ja 2) vahvistamalla varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisia valmiuksia. Tavoitteena kokonaisuudella on siis luoda kunnassamme yhteisesti suunniteltu ja yhtenäinen, lapsen ikään sopiva ja hänen tarpeensa huomioiva leikillinen ja teknologiaa hienovaraisesti hyödyntävä sekä innovatiivisella otteella johdettu pedagoginen tapa työskennellä.