Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yksikkökohtaista oppilashuoltotyötä tehdään yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä, jotka suunnittelevat oman esiopetuksen yhteistä toimintaa, oppimisympäristön hyvinvointia ja pyrkivät vahvistamaan yhteisöllistä toimintatapaa. (OHL 14§) Työhön kuuluu koko yhteisön sekä yksittäisten ryhmien hyvinvoinnin kehittäminen, seuraaminen ja arviointi. Työssä otetaan huomioon ja edistetään oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta, sosiaalista vastuullisuutta ja esteettömyyttä. Kaikessa työssä on tarkoitus ylläpitää ilmapiirin rauhallisuutta, ennaltaehkäistä epäkohtia ja ongelmia ja ottaa huomioon lapsen yksilölliset tarpeet kehitykseen ja kasvuun liittyen. Oppilashuoltoryhmä koordinoi sitä yhteiseen hyvinvointiin liittyvää työtä, jota toteuttaa koko esiopetusyhteisö. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön tavoitteena on sellainen suunnitelmallisuus, joka antaa kaikille, lapsille, huoltajille, yhteistyötahoille ja henkilöstölle, mahdollisuuden vaikuttaa oppilashuollolliseen toimintaan.


Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittään 4 § ryhmän toiminnan seuraavalla tavalla:
Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko esiopetusyhteisössä edistetään lapsen oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat.Kaikkien esiopetuksessa lasten kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä lasten ja esiopetusyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja esiopetuksen välistä yhteistyötä. Esiopetuksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista.


Yhteisöllisen oppilashuollon ryhmät

Koulun yhteydessä olevat esiopetusryhmät kuuluvat koulun omaan yhteisölliseen oppilashuoltotyöryhmään.
Näiden lisäksi esiopetuksessa toimii yksi yhteisöllisen oppilashuollon työryhmä, johon kuuluvat päiväkotien esiopetusryhmät:

Helkkilä - Lajo – Onnela - Papinpelto – Sampaanala – Uusilahti - Enkkutarha  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä