Yleistä esiopetuksen oppilashuollosta

Esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuolto


Koulujen opiskeluhuoltoryhmiä johtaa koulun rehtori. Esiopetusyksikön ollessa fyysisesti koulun yhteydessä niiden yhteisöllisen opiskeluhuollon toiminta on yhdistetty koulun opiskeluhuoltoryhmään. Itsenäisinä toimiville esiopetusyksiköille on nimetty koulujen yhteydessä toimivat vastuuesiopetusyksiköt, joiden kautta heidän yhteisöllinen opiskeluhuoltotyönsä toimii.

Opiskeluhuoltoryhmät kokoontuvat vähintään lukukausittain, tai tarpeen vaatiessa, käsittelemään koulunsa yhteisiä asioita.

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmään kuuluu: rehtori, esiopetuksen edustaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opettajien edustaja, opo, oppilaskunnan edustaja, vanhempien edustaja ja nuorisotyöntekijä.

Opiskeluhuoltoryhmiin kutsutaan muita asiantuntijoita tai yhteistyötahoja tarpeen mukaan. Oppilaskunnille ja vanhempainyhdistyksille toimitetaan kutsu, jolloin he voivat keskuudestaan valita henkilön, joka osallistuu ryhmän toimintaan. Mikäli koululla ei ole vanhempainyhdistystä, opiskeluhuoltoryhmän kokouksen esityslista ja muistio on laitettava vanhempien näkyville ilmoitustaululle tai kotisivulle ja tiedotettava heitä siitä.”


Päiväkotien esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä