Oppimispelejä ja -välineitä iOS laitteille [iPadit]

Ohjelmia ja sovelluksia esiopetuksen iOS-tableteille [iPad]

Lisää resursseja listään aina ehdotustenne mukaan

 • Ehdotukset sähköpostilla
 • Miika.Lehtonen tai Merja.Goossen (@rauma.fi)
 • Myös Pedanetin kommentointia voi käyttää, huomaa kuitenkin että emme lue tätä säännöllisesti.
 • Huom! Kaipailemme kahta esiopettajaa päivittämään tätä resurssia Pedanet:ssä, jos olet kiinnostunut ota yhteyttä!

Ohjelmia ja sovelluksia lukemaan oppimisen valmiuksien opiskeluun ja oppimiseen

Ekapeli-Alku ( Ekapelin tablettiversio)***

Ekapeli-Maahanmuuttaja (Ekapeli Maahanmuuttajan uusi versio tietokoneille, puhelimille ja tableteille)

 • http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli/ekapeli-maahanmuuttaja
 • Esiopetusikäisten maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun. Sisällöt mukautetaan pelaajakohtaisesti kielen mukaan ja niissä korostuvat sen kielisille lapsille suomen kielessä tyypillisesti vaikeat äänteet, äänteiden kestoerot ja sanojen lukemisen vaiheessa myös vokaaliyhdistelmät
  • (mm. usein haasteita tuottavat pohjoismaiset aakkoset Ä ja Ö, vokaali Y, useat vuokaaliyhdistelmät tavun sisällä sekä vokaalien ja konsonanttien kestoerot).
 • Vaikeaksi tiedettyjä asioita harjoitellaan painotetusti kaikissa Ekapeli Maahanmuuttajan sisällöissä.
 • Tämän lisäksi joka kieliversioon on sisällytetty enemmän harjoitusta niille äänteille, tavuille ja sanoille, joiden oppiminen tuottaa ongelmia juuri kyseisestä kieliryhmästä tuleville lapsille. Mukautettu kielisisältö valitaan pelaajakohtaisesti pelaajaa luotaessa
  • Pelin mukana on sisällöt viron, englannin, venäjän, arabian, kurdin, kiinan, somalin kielille
 • Kehitetty neuropsykologian professori Heikki Lyytisen sekä Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin työryhmän toimesta.
 • Tai App Store kauppaan (maksuton): https://itunes.apple.com/us/app/ekapeli-maahanmuuttaja/id1143499104?l=fi&ls=1&mt=8
 • Maksuton

Molla ABC**

Kirjoita ja opi**

 • Kirjoita ja opi on yksinkertainen kirjoitusohjelma, joka lukee kirjaimet ääneen. Painaessasi kirjainta näppäimistöllä, kuulet sen ääneen luettuna. Näytössä näkyvät kirjaimet näyttävät samalta kuin kirjaimet, joita kirjoitat opetellessasi kirjoittamaan käsin.
 • https://itunes.apple.com/fi/app/kirjoita-ja-opi/id501307368?l=fi&mt=8
 • Maksullinen

Pikku Kakkosen Eskari

 • https://apps.apple.com/fi/app/pikku-kakkosen-eskari/id1469008356
 • Pikku Kakkosen Eskari -sovellus on suunniteltu esiopetusikäisille. Eskari-sovelluksen parissa lapsi pääsee nauttimaan jo osaamillaan taidoilla ja oppimaan uutta omalla tasollaan tavoitteellisesti ja hauskasti. Pikku Kakkosesta tuttu Reppu-Heppu ja hänen uudet eskarikaverinsa kannustavat leikkiin.
 • Maksuton
**suositus Erlaisten oppijoiden liitto, ohjaajakoulutus 2018

Ohjelmia ja sovelluksia alkeismatematiikan opiskeluun sekä hahmottamistaitojen kehittämiseen

Vektor-ohjelma (Niilo Mäki -instituutti)**

DragonBox Big Numbers**

DB Complete Math Pack**

Match Blitz**

SmartKid Maths**

 • Alkeismatematiikan englanninkielinen opetus, opiskelu- ja oppimissovellus
 • SmartKid Maths on suunnattu 4-9-vuotiaille ja siinä lapsen tarkoituksena on lemmikkipelihahmolle asioita opettamalla oppia itse matemaattisia taitoja. Pelin 100 tason eri tehtävien pitäisi kattaa ikäluokan mukainen kouluoppimäärä. Tehtävät lähtevät liikkeelle aivan perustasolta, josta siirrytään myöhemmin esimerkiksi murtolukujen perusteisiin sekä muihin laskuihin.
 • "SmartKid Maths: Education game to learn preschool, 1st and 2nd grade math exercises"
 • http://www.educationalappstore.com/app/smartkid-maths-education-game-to-learn-preschool-1st-and-2nd-grade-math-exercises

10 fingers +


Up to 100 4+


More or Less: add and subtract 4+


**suositus Erlaisten oppijoiden liitto, ohjaajakoulutus 2018

Ohjelmia ja sovelluksia kuuntelun, ääni- ja äännetietoisuuden sekä musiikin opettamiseen, opiskeluun ja oppimiseen

Music Sparkles – Musical Instruments Collection

Sound Touch 4+


My first sounds (äänipeli)

GarageBand****suositus Erlaisten oppijoiden liitto, ohjaajakoulutus 2018

Animaatio- ja videonkäsittelyohjelmia iOS-laitteille

Puppet Pals HD

iMovie*


iStopMotion for iPad*

iMotion*

Green Screen by Do Ink


*ROKL:n koulutuksessa 2016
**suositus Erlaisten oppijoiden liitto, ohjaajakoulutus 2018

Tarinallistaminen ja monilukutaito

StoryCubes


Burgerista**

Magma Mobile


ChatterPix Kids**


iMovie

Thinglink

Quiver Education**


**suositus Erlaisten oppijoiden liitto, ohjaajakoulutus 2018

Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot

Viito-sovellusClapper**


Motion Sports**


**suositus Erlaisten oppijoiden liitto, ohjaajakoulutus 2018

Ohjelmia ja sovelluksia kielten oppimiseen

Motion Kidz**

 • iPad-laitteen kamera hyödyntävä digiurheiluhjelma, lapsen liikkuminen kamerassa saa hahmon liikkumaan ruudulla
 • Käyttötapoja esimerkiksi lisätehtävät vilkkaammille lapsille, vilkkaampien ja toiminnallisempien lasten mahdollisen liikkumistilan väline tai välinen muuhun liikkumiseen tai hauskanpitoon. Tukee myös kehonkuvan muodostumista ja oman likkeenhallinnan hahmottamista.
 • https://itunes.apple.com/fi/app/motion-kidz/id930418496?mt=8
 • Maksullinen

Bitsboard PRO - Flashcards & Educational Games App**

Toontastic 3D**

Lolan ABC-retki FREE: Learn English****suositus Erlaisten oppijoiden liitto, ohjaajakoulutus 2018

Kiitokset linkeistä

ROKL:n kouluttajat & Virpi Kaukkila, Jaana Kapsoritakis, Hanna Reunanen & muut opettajat, Rauman kaupungin terveystoimi puheterapeutit, Erilaisten oppijoiden liitto [ohjaajakoulutus 2018] sekä muut yhteistyökumppanit