Musiikin opetuksesta

Musiikkikasvatuksen tavoitteet

Karin koulun musiikkiluokilla on musiikin opetusta lukujärjestyksessä neljä tuntia viikossa (4. luokalla viisi tuntia, koska silloin on mukana musiikin teoria ja säveltapailutunti).

Musiikissa oppilas oppii:

* käyttämään monipuolisesti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään sekä yksin että kuorossa
* soittamaan monipuolisesti eri soittimia (koulu- ja bändisoittimet)
* esiintymään luontevasti ja tilanteenmukaisesti (pienesiintymiset ja konsertit)
* opettelemaan ulkoa esitettävää ohjelmistoa (laulun sanat)
* toimimaan musisoivan ryhmän jäsenenä, esim. orkesterissa tai kuorossa 
* kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja kehittymään musiikin kuuntelijana
* ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta
* pysyvään musiikilliseen harrastukseen

Musiikkikasvatuksen toimintatavat

Musiikin perustietoja ja -taitoja kehitetään monipuolisesti oppilaan lähtötaso huomioiden niin laulussa, soitossa, kuuntelussa kuin musiikin teoriassa ja säveltapailussa. Huomioidaan oppilaiden erilaiset valmiudet ja harrastuneisuus. 

Tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille mahdollisimman monipuolista musiikinopetusta.

Pyritään monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun.

Pyrkimyksenä yhdistää musiikin osa-alueita ehyiksi kokonaisuuksiksi. Tämä huomioidaan oppiainesta ja työtapoja valittaessa. 

Musiikin opetus voidaan suunnitella aihekokonaisuuksien mukaan. Karin koulun yhteiset tapahtumat ja teemat lisäävät omalta osaltaan eheytymistä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös koulun ulkopuolisen ympäristön musiikkivirikkeitä ja tehdään yhteistyötä esimerkiksi Rauman musiikkiopiston kanssa.

Laulaminen

Laulaminen on keskeinen toimintamuoto alakoulun musiikintunneilla. Laulamisessa edetään yksiäänisyydestä moniääniseen, aina kolmi- ja neliääniseen kuorolauluun asti. Laulamista harjoitellaan myös soolona ja pienryhminä. Erityisen innostavaa on laulaa bändin mukana mikrofoniin esim. oman luokan bändien säestämänä. 

Laulusto valitaan musiikin omien tarpeiden, ajankohtaisuuden, projektien (mm. joulu- ja kevätkonsertit), koulun juhlien, paikallisen kulttuurin ja aihekokonaisuuksien perusteella.

Soittaminen

Pääasiallisen soittimiston musiikkiluokilla muodostavat koulusoittimet: rytmi- ja melodiasoittimet sekä bändisoittimet. Jokaisessa musiikkiluokassa on oma soittimisto, jota on kätevä käyttää kouluarjessa, tilanteen mukaan jopa päivittäin.

Pianoa, bassoa, rumpuja, kitaraakin aletaan opetella heti 3. luokasta lähtien eriyttäen ja oppilaiden lähtötaso huomioiden. Jokainen musiikkiluokan oppilas saa perustaidot näiden soittimen soitossa. Muina soittimina musiikkiluokilla on käytettävissä ukulelet ja erilaiset laattasoittimet. Luokilla toimii usein myös omat luokkabändit, jotka voivat harjoitella tilanteen mukaan myös välitunneilla oman opettajan ohjeiden mukaan. 

Periodisesti musiikkiluokilla toimii luokkien yhteinen orkesteri ja bändi, joka valitaan aina kuhunkin projektiin tai konserttiin sopivaksi. Omaa henkilökohtaista orkesterisoitinta, puhallinta tai jousisoitinta, on siis mahdollista soittaa näissä kokoonpanoissa. Ohjelmisto pyritään sovittamaan oppilaiden taitotasoon soveltuvaksi.
Musiikin teoria ja säveltapailu

Musiikkiluokkalaiset suorittavat musiikin perusteita alakoulun aikana. Nämä teoria- ja säveltapailuopinnot toteutetaan yhteistyössä Rauman musiikkiopiston kanssa. 

Ensimmäinen kurssi suoritetaan 4. luokan aikana oman luokanopettajan ohjauksessa. Tämä tunti on osana lukujärjestystä. Niin teoriasta kuin säveltapailustakin suoritetaan vuoden aikana omat testinsä.

Toinen ja kolmaskin kurssi voidaan suorittaa 5.-6. -luokkien aikana luokkaryhmänä.

Tähän osallistuvat ainakin oppilaat, jotka harrastavat musiikkiopistossa jotakin soitinta. Myös muut saavat halutessaan suorittaa opinnot, niistä tulee kuitenkin siinä tapauksessa maksu musiikkiopiston lukukausimaksujen mukaisesti. Tämä teoriatunti on aina heti koulupäivän perään sopivana päivänä, tunti ei ole osana koulun lukujärjestystä, ja opettajana toimii yleensä musiikkiopiston teorian opettaja.

Kuuntelu

Useimmat ihmiset harrastavat musiikkia vain kuulijoina, musiikin vastaanottajina. Tämän vuoksi ohjattu musiikin kuuntelu, oikeisiin kuuntelutottumuksiin ja musiikin kriittiseen valikoimiseen ohjaaminen on tärkeä osa yleistä musiikkikasvatusta.

Kuunneltava musiikki valitaan eri luokka-asteilla siten, että se tukee musiikin eri osa-alueiden opiskelua ja mahdollisuuksien mukaan aihekokonaisuuksia. Kuuntelussa pyritään tutustumaan monipuolisesti niin kotimaiseen kuin ulkolaiseenkin musiikkiin. Kuuntelun yhteydessä tutustutaan musiikin historian aikakausiin niin klassisessa kuin pop- ja rock -musiikissakin. Näyttämömusiikkiin tutustutaan mahdollisuuksien mukaan vierailemalla suurempien kaupunkien teattereissa. 

 

Teknologia

Musiikin opetuksessa pyritään antamaan oppilaille mahdollisuus tutustua musiikin teknisten laitteiden käyttöön. Tämä sisältää vahvistimien, mikrofonien, sähköisten soittimien sekä musiikkiohjelmien käyttöä mahdollisuuksien mukaan.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä