≡ Navigointi

Karin koulu

Karin koulun WILMA

Tästä voit kirjautua Wilma-järjestelmään omilla tunnuksillasi
Tavoitteena on että kaikki perheet kirjautuvat Wilmaan!

Rauman kaupungin peruskoulujen yhteiset tuntimerkinnätTuntimerkinnöissä oleva värimerkintä tarkoittaa poissaoloa tai myöhästymistä lukujärjestyksenmukaiselta oppitunnilta:

Poissaolot

SEL = Selvitettävä poissaolo = oppilas poissa oppitunnilta (vaatii selvityksen)

TER = Terveydellinen poissaolo = oppilas sairaana, hoitojaksolla, lääkärikäynnillä tms.

KOU = Koulutyö = oppilas edustamassa koulua, esim. esiintymässä tai kilpailemassa

LUV = Luvallinen poissaolo = oppilas pois luvallisesti, ei kuitenkaan terveydellisestä syystä tai koulutyön takia (vain opettajan käytössä)

LIN = Luvaton poissaolo = "lintsaus", "pommiin nukkuminen"

MUU = Muu poissaolo, vaatii lisäselvityksen

Myöhästymiset

MYÖ = Myöhässä = oppilas myöhässä oppitunnilta (vaatii selvityksen)

LUM = Luvallinen myöhästyminen = luvallinen myöhästyminen esim. lääkärikäynnin takia

PIN = Luvaton myöhästyminen = oppilaalla ei hyväksyttävää syytä tunnilta myöhästymiseenJos oppilas on ollut poikkeuksellisen aktiivinen, laiminlyönyt kotitehtävänsä tms., opettaja voi lisätä yhden merkinnän oppitunnille/välitunnille:

Opettajan muut merkinnät

+akt =aktiivinen osallistuminen

+teh = bonustehtävä

+koe = hyvä koemenestys

+käy = hyvä käytös

+suo = hyvä suoritus

+työ = hyvä tuntityöskentely

+asn = positiivinen asenne

+muu = positiivinen muutos

+huo = toisen huomioiminen

+kan = toisen kannustaminen

–käy = huono käytös

–kiu = kiusaaminen

–kot = kotitehtävän laiminlyönti

–poi = koulualueelta poistuminen

–lpl = läksyparkin laiminlyönti

–lpm = määräys läksyparkkiin

–näp = näpistys, varkaus

–tuh = omaisuuden tuhoaminen

–väl = opiskeluvälineen puuttuminen

–häi = oppitunnin häirintä

–päi = päihteiden hallussapito

–tun = tuntitehtävän laiminlyönti

–tup = tupakointi

–vaa = vaaran aiheuttaminen

–vil = vilppi

–väk = väkivalta, tappelu