Pienluokat

Pienluokat ja startti

Karin koulun koulunkäyntitaitoja tukevat pienluokat 1-6  on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tarkkaavaisuuteen ja sosiaalisiin tilanteisiin tukea. Karin koulussa on neljä pienluokkaa. Kaikille oppilaille tehdään erityisen tuen päätös, jonka tekee perusopetusjohtaja. Opetus perustuu yleisopetuksen opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on tukea lapsen itsetunnon, käyttäytymisen,  vastuuntunnon, koulumotivaation ja elämänhallintataitojen kehitystä.


Karin koulun  ”starttiluokka” on yleisopetuksen tehostetun tuen muoto, joka on tarkoitettu sellaisille koulunsa aloittaville oppilaille, jotka tarvitsevat oppimisvalmiuksien kehittämistä ja/tai lisäaikaa koulunsa aloittamiseen. Oppilas voi opiskella pienryhmässä enintään yhden lukuvuoden ajan, jonka jälkeen hän jatkaa kouluaan omien valmiuksiensa mukaisessa opetuksessa joko 1. tai 2. vuosiluokalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä