Pornaisten kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2020

Pornaisten esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys[1], jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteutetaan. Opetussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaavat erityisesti perusopetuslaki ja -asetus sekä esiopetuksen tavoitteita määrittävä valtioneuvoston asetus (422/2012).

[1]. PoL 628/1998 14 § 2 mom. ja Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) 13§

Perusteet

Näille sivuille on rakennettu vuoden 2014 perusteiden mukainen pohja ja paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma. Kappaleiden otsikoita on lisätty erikseen eikä niitä välttämättä löydy alkuperäisestä tekstistä. Niiden tarkoituksena on helpottaa halutun asian löytämistä.

Opetussuunnitelmaan on kirjattu Pornaisten kunnan ratkaisut kursiivilla.

Jatkuva prosessi
Keskeisenä ajatuksena esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnassa on, että sivistyslautakunnan vahvistama opetussuunnitelma on helposti päivitettävissä esimerkiksi lukuvuosittain. Uudelle lukuvuodelle opetussuunnitelmaa muokataan tarvittaessa. Voimassa olevista versioista muodostuu arkisto, josta aikaisempien lukuvuosien versiot tarvittaessa löytyvät. Näin opetussuunnitelman päivittämisestä syntyy oikeasti jatkuva prosessi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä