Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot

Huoltaja ilmoittaa lapsensa äkillisestä poissaolosta sairauden takia jo ensimmäisenä poissaolopäivänä. Luokanopettajan tai luokanohjaajan vastuulla on valvoa poissaoloja ja selvittää poissaolojen syyt. Poissaoloja seurataan päivittäin ja ne merkitään Wilmaan.

Jos oppilas ei sairauden vuoksi voi osallistua kouluopetukseen, mutta hänen terveydentilansa sallii opiskelun esimerkiksi kotona, hänelle voidaan antaa oppimateriaalia ja ohjeistusta kotona suoritettaviin tehtäviin. Lähtökohtana on, että oppilaalla on mahdollisuus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen eikä jää siten opinnoissaan jälkeen.

Oppilaalle voidaan sairauspoissaolon vuoksi tarjota myös tukiopetusta tai muuta tarvittavaa tukea.

Joskus sairaus voi tilapäisesti estää tai vaikeuttaa oppilaan osallistumista opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ainoastaan yksittäisessä oppiaineessa, esimerkiksi liikunnassa tai kotitaloudessa. Tällöin tarkoituksenmukaisin järjestely on yleensä se, että oppilaan opiskelu kyseisessä aineessa järjestetään perusopetuslain 18 §:n 3.kohdan nojalla toisin ja hänelle räätälöidään terveydentilaan ja olosuhteisiin sopiva tapa osallistua oppiaineen opetukseen.

Katso myös poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä