Opiskelu

Lavian yhtenäiskoulun toimintakulttuuri

Lavian yhtenäiskoulu toimii oppivana yhteisönä, jossa yhdessä tekeminen ja osallistuminen ovat tärkeä osa koulun arkea. Jokainen oppilas saa osallistua oman ikätasonsa edellytysten mukaan koulun toimintaan. Tavoitteellinen työskentely, omien kykyjen haastaminen, vastuunottaminen ja itsearviointi ovat oppimisen kulmakiviä. Oppilaan yksilöllisten oppimisedellytysten ja -tapojen tukeminen vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja käsitystä oppijana. Koulumme toimintakulttuurin näkökulmasta voisimme nostaa esille oppilaan tukimuotoina varhaisen puuttumisen, sekä erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittämisen. 

Lavian yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittyminen lähtee liikkeelle koulua ympäröivästä kauniista luonnosta. Luonto metsineen, polkuineen ja järvineen tukee koulun toimintaa tarjoamalla oppimista tukevia oppimisympäristöjä, sekä uusia, silmiä avaavia kokemuksia. Koulu pyrkii kasvattamaan oppilaita suhtautumaan vastuuntuntoisesti lähiympäristöön. Oppilaita ohjataan tiedostamaan arjen valintojen vaikutus kestävään kehitykseen. Yhtenä Lavian yhtenäiskoulun toimintakulttuurin erityismuotona voidaan pitää erinomaista yhteistyötä Lavian yrittäjien, kuntalaisten sekä julkisten toimijoiden kanssa. Vaikka koulumme on yhtenäiskoulu, se ei ole kuitenkaan dikotomisesti jakautunut, vaan koko oppilaitoksen henkilökunta puhaltaa yhteen hiileen ja pyrkii yhdessä kehittämään oppilaitoksen toimintakulttuuria. Tämä kuvastaa osaltaan myös sitä, että koulumme toimintatavat ovat joustavia ja osallistavia. Koulumme optimaalinen oppilasmäärä mahdollistaa erinomaisen oppilaantuntemuksen, mikä tutkitusti lisää oppilaan sekä opettajan turvallisuudentunnetta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä