Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen

Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen

Koulussa pyritään ennaltaehkäisemään poissaoloja varhaisella puuttumisella ja auttamisella, sillä koulupoissaoloilla voi olla monenlaisia seurauksia lapsen ja nuoren hyvinvoinnille ja oppimiselle. 

 Perusopetuslaki velvoittaa huoltajan huolehtimaan lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta (PoL 26 §). Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluu läsnäolo koulussa. Mikäli oppilas ei voi osallistua opetukseen, tulee siitä ilmoittaa koululle. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa äkillisestä poissaolosta esimerkiksi sairauden takia jo ensimmäisenä poissaolopäivänä.

Luokanopettajan tai luokanohjaajan vastuulla on valvoa poissaoloja ja selvittää poissaolojen syyt. Poissaoloja seurataan päivittäin ja kirjataan Wilmaan.

Poissaoloihin puuttuminen

Poissaoloihin puuttuminen voi olla tarpeen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
 • selvittämättömät ja luvattomat poissaolot
 • toistuvat poissaolot tietyiltä päiviltä tai tunneilta
 • runsaat myöhästelyt
 • selvitetyt poissaolot, kun ne ovat jatkuvia tai niitä on paljon
 • jos poissaolojen syynä oleva sairaus ei ole selkeä ja poissaolo jatkuu pitkään ilman lääkärin tai hoitavan tahon lausuntoja
 • jos oppilaan suoriutumisen taso laskee merkittävästi

 Ennaltaehkäisevä toiminta

 • oppilaiden osallisuus ja yhteisöllisyys
 • sujuva yhteistyö kodin ja koulun välillä
 • oppilaiden läsnäoloa koulussa seurataan systemaattisesti ja jatkuvasti

Yli 30h poissaoloja

 • oppilaan poissaoloista herää huoli kotona/koulussa
 • luokanopettaja/-valvoja 
  • keskustelee asiasta oppilaan kanssa
  • on yhteydessä huoltajiin
  • konsultoi tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstöä
  • sovitut toimenpiteet kirjataan muistioon

Yli 45h poissaoloja

 • luokanopettaja/-valvoja kutsuu koolle palaverin
  • oppilas, huoltaja, oppilashuollon työntekijöitä harkinnan mukaan
  • kartoitus poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta
  • seurantasuunnitelma, kirjataan Wilmaan

Poissaoloja edelleen

 • luokanopettaja/-valvoja kutsuu koolle palaverin
  • oppilas, huoltaja, monialainen asiantuntijaryhmä
  • kartoitus poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta
  • sovitaan toimenpiteet poissaoloihin puuttumisesta
  • sovitaan vastuuhenkilöt
  • päätetään koulun tukitoimista
  • seurantasuunnitelma, kirjataan Wilmaan
 • tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatiot ja yhteistyö
  • sosiaalihuoltolain palvelutarpeen arviointi/ lastensuojeluilmoitus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä