Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Kullakin oppilaalla on perusopetuksen aikana oppilaanohjauksen luokkatunteja vähintään kahden vuosiviikkotunnin verran. Oppilaan ohjauksen oppitunneista huolehtii opinto-ohjaaja, joka on oppilaanohjauksen kysymyksiin erikoistunut opettaja.

Oppilaanohjauksessa käsiteltäviä aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Kaikki oppilaat saavat tarvittaessa oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten tiedonhankintavälineiden sekä yhteiskunnan tarjoamien neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytössä.

Koulumme opinto-ohjaaja on Antti Jokinen-Amee, puh. 044 701 0938. Opinto-ohjaaja on tavoitettavissa koulussa työaikana.