Vanhempainyhdistys

Länsi-Porin koulun vanhempainyhdistys

Länsi-Porin koulun vanhempainyhdistys ry kuuluu valtakunnalliseen Suomen vanhempainliitto ry:een. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä tukea koulun toimintaa. Vanhempainyhdistyksen toimintaan ja tapahtumien järjestämiseen ovat tervetulleita kaikki vanhemmat.

Vanhempainyhdistyksen hallitus 2019-20

puheenjohtaja Anna Pasonen
varapuheenjohtaja Karoliina Nikander
sihteeri Minna Kylä-Kause
rahastonhoitaja Susanne Nieminen
muut jäsenet: Mari Aarikka
  Tarja Räikkönen
  Katriina Juhela
  Minnea Järnfors
  Jaana Reunamo
varajäsen -
opettajajäsenet: Kirsi-Marja Salonsaari
  Erik Virta


Avustukset ja stipendit

Vanhempainyhdistys ry tukee koulun toimintaa mm. avustamalla harrastustoimintaa ja opintomatkoja. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys osallistuu laitehankintoihin. Oppilaat ja opettajat voivat anoa yhdistyksen hallitukselta avustuksia. 

Perinteisesti yhdistys jakaa yläkoulun oppilaille stipendejä. Yhdistys korostaa jakoperusteissaan erityisesti stipendien saajien sosiaalisia taitoja sekä lahjakkuutta ja aktiivisuutta eri aloilla.

Vaikuttaminen

Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa koulumaailman ajankohtaisiin kysymyksiin ja pyrkii myötävaikuttamaan myös siihen, että lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisimman hyvät opiskeluolosuhteet. Yhdistys järjestää sekä vanhemmille että kaikille oppilaille valistus/luentotilaisuuksia ajankohtaisista asioista.

Tiedotus

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan kotiin jaettavilla tiedotteilla, koulun tiedotuslehtien palstoilla, koulun nettisivuilla sekä Facebook-sivuillaan https://www.facebook.com/lansiporinvanhempainyhdistys/

Toiminnan tukeminen

Jos haluat tukea vanhempainyhdistyksen toimintaa, suorita vuoden 2018-2019 jäsenmaksu (10 €) yhdistyksen tilille:
saaja: Länsi-Porin koulun vanhempainyhdistys ry
OP pankki IBAN: FI70 5700 8120 4357 76, viitenro: 1009

Kiitos tuestasi!

Yhteystiedot

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta voi kysyä yhdistyksen puheenjohtaja
pj. Anna Pasonen, 040 7044 073, (lansiporin.vanhempainyhdistys@gmail.com).