Oppilaskunnan hallitus

Oppilaat vaikuttajina

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaskuntaa edustavana yhteistyöelimenä. Siihen valitaan 1-2 oppilasta kultakin luokalta. Oppilaskunnan hallitus toimii yhteistyössä vanhempien, opettajien, muun henkilökunnan ja kouluviranomaisten kanssa koulun kasvatustavoitteita tukevan toiminnan järjestämiseksi erilaisin toimintamuodoin.

Oppilaskunnan hallituksen tarkoitus on osallistua koulua ja oppilaita koskevaan päätöksentekoon sekä koulussa että kunta-ja aluetasolla. Lisäksi oppilaskunta on mukana järjestämässä koulun tapahtumia.

Lukuvuonna 2020-21 oppilaskunnan ohjaavina opettajia toimivat Anu Hietamäki ja Seija Tanhuanpää.