Opetus

Herttuan koulun toiminta-ajatus

Porin Herttuan koulun tehtävänä on antaa opetusta ja kasvatusta oppilaille, joilla on erityisiä vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, kuulossa, puheessa, hahmottamisessa, keskittymisessä, fyysisissä toiminnoissa ja sosiaalisissa kanssakäymistilanteissa. Koulun tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kokonaispersoonallisuutta ja kasvattaa heistä yhteiskunta- ja jatko-opintokelpoisia kansalaisia.

Tätä tehtävää koulu toteuttaa antamalla yksilöllistä laadukasta opetusta, tekemällä tiivistä yhteistyötä kotien ja muiden sidosryhmien kanssa, kannustamalla ja antamalla oppilaille jatkuvaa itsetuntoa tukevaa palautetta.