Myötätuulen koulu

Myötätuulen koulu

Myötätuulen koulun tehtävänä on antaa opetusta ja kasvatusta oppilaille, joilla on erityisiä vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, kuulossa, puheessa, hahmottamisessa, keskittymisessä, sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja/tai fyysisissä toiminnoissa. Koulun tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kokonaispersoonallisuutta ja kasvattaa heistä yhteiskunta- ja jatko-opintokelpoisia kansalaisia.

Tätä tehtävää koulu toteuttaa antamalla yksilöllistä laadukasta erityisopetusta, tekemällä tiivistä yhteistyötä kotien ja muiden sidosryhmien kanssa, kannustamalla ja antamalla oppilaille jatkuvaa itsetuntoa tukevaa palautetta. Koulussamme on mahdollisuus opiskella joko koko perusopetuksen ajan tai lyhemmän aikaa, jonka jälkeen on mahdollisuus siirtyä lähikouluun. Henkilökohtaisen opetusta koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan oppilas opiskelee joko yleisopetussuunnitelman mukaisesti tai hänelle yksilöllisesti määritetyin tavoittein.

 

Historiamme

Myötätuulen koulu aloitti toimintansa 1.8.2020 Herttuan ja Kallelan koulun yhdistymisen johdosta.

Erityisopetusta on annettu Porissa jo yli 130 vuotta. Käynnistysvuosi oli 1884, jolloin Porissa aloitti toimintansa laiminlöytyjen lasten koulu. Kallelan koulun historian katsotaan alkaneen sen edeltäjien historiasta. Koulun nimi ja sijaintipaikka ovat vuosien varrella vaihtuneet monta kertaa. Apukoulusta on tullut erityiskoulu ja Kallelan erityiskoulusta on tullut Kallelan koulu. Vuodesta 1991 lähtien Kallelan koulu on siajinnut Gallen-Kallelankatu 19:ssa eli lyseon koulukorttelissa. Sitä ennen se sijaitsi saman kadun varrella puurakennuksessa, jossa nyt toimii taidekoulu.

Toisaalla Herttuan koululla on myös vuosikymmeniä pitkä historia. Jo 1960-luvulla Poriin perustettiin ensimmäiset kuulovammaisten luokat, joista 1970-luvun alussa muodostettiin kuulovammaisten koulu, joka aluksi ns. Karhulinnankiinteistössä, sen jälkeen nykyisen Kuvataidekoulun piharakennuksessa (Gallen-Kallelankadulla). Herralahteen silloinen kuulovammaistenkoulu sijoittui vuonna 1976. Oppilasmäärä vaihteli 30-50 oppilaaseen käsittäen kuuroja ja huonokuuloisia 6-17 vuotiaita oppilaita. 1980-luvun lopulla kuulovammaisten osuus väheni ja oppilaspaikat täyttyivät dysfaattisilla oppilailla. Koulun uudeksi nimeksi muutettiin Herttuan koulu vuonna 1985.

Omaa kouluhistoriaansa teki Porin Aivovaurioisten lasten koulu. Aluksi myöskin se toimi yksittäisinä luokkina vuodesta 1969 alkaen. Vuonna 1978 luokista muodostettiin hallinnollisesti Porin Aivovaurioisten lasten koulu. Oppilaina CP- ja liikuntavammaisia sekä MBD-lapsia. Myöhemmin koulun nimi muuttui Aukion kouluksi.

Herttuan koulu ja Aukion koulu yhtyivät vuonna 1992. Silloin koulut yhdistettiin ja nimeksi Herttuan koulu.

1.8.2020 Yhdistyvät Kallelan ja Herttuan koulun tiet jatkuen Myötätuulen kouluna.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä