Herttuan koulu

Herttuan koulu

Herttuan koulun tehtävänä on antaa opetusta ja kasvatusta oppilaille, joilla on erityisiä vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, kuulossa, puheessa, hahmottamisessa, keskittymisessä, sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja/tai fyysisissä toiminnoissa. Koulun tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kokonaispersoonallisuutta ja kasvattaa heistä yhteiskunta- ja jatko-opintokelpoisia kansalaisia.

Tätä tehtävää koulu toteuttaa antamalla yksilöllistä laadukasta erityisopetusta, tekemällä tiivistä yhteistyötä kotien ja muiden sidosryhmien kanssa, kannustamalla ja antamalla oppilaille jatkuvaa itsetuntoa tukevaa palautetta. Koulussamme on mahdollisuus opiskella joko koko perusopetuksen ajan tai lyhemmän aikaa, jonka jälkeen on mahdollisuus siirtyä lähikouluun. Henkilökohtaisen opetusta koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan oppilas opiskelee joko yleisopetussuunnitelman mukaisesti tai hänelle yksilöllisesti määritetyin tavoittein.

 

Historiamme


Koulullamme on jo vuosikymmeniä pitkä historia. Jo 1960-luvulla Poriin perustettiin ensimmäiset kuulovammaisten luokat, joista 1970-luvun alussa muodostettiin kuulovammaisten koulu, joka aluksi ns. Karhulinnankiinteistössä, sen jälkeen nykyisen Kuvataidekoulun piharakennuksessa (Gallen-Kallelankadulla). Herralahteen silloinen kuulovammaistenkoulu sijoittui vuonna 1976. Oppilasmäärä vaihteli 30-50 oppilaaseen käsittäen kuuroja ja huonokuuloisia 6-17 vuotiaita tulevaisuudentoivoja. 1980-luvun lopulla kuulovammaisten osuus väheni ja oppilaspaikat täyttyivät dysfaattisilla oppilailla. Koulun uudeksi nimeksi muutettiin Herttuan koulu vuonna 1985.

Omaa kouluhistoriaansa teki toisaalla Porin Aivovaurioistenlastenkoulu. Aluksi myöskin se toimi yksittäisinä luokkina vuodesta 1969 alkaen. Vuonna 1978 luokista muodostettiin hallinnollisesti Porin Aivovaurioistenlasten koulu. Oppilaina CP- ja liikuntavammaisia sekä MBD-lapsia. Myöhemmin koulun nimi muuttui Aukion kouluksi.

Näiden koulujen tiet yhtyivät vuonna 1992. Silloin koulut yhdistettiin ja nimeksi tuli Porin Herttuan koulu. Nykyään koulumme on noin 250 oppilaan ja yli 50 työntekijän oppimisyhteisö, yhtenäiskoulu, jossa kieli ja käytös ovat toiminta-ajatuksenamme.

Olemme toimineet syksystä 2017 asti kolmessa eri toimipisteessä, Maamiehenkadulla 1-7 -luokat, Gallen-Kallelankadulla 8-9 -luokat sekä lastensuojelulaitos Pikku-Eemelissä 2 pienryhmää. Koulumme tekee tiivistä yhteistyötä myös toisen erityiskoulun, Kallelan koulun 6-9.luokkalaisten kanssa.