5 OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

Lukion tuntijako

Oppiaine

1-lukiovuosi

2-lukiovuosi

ABI-vuosi

Pakol- liset kurssit

Syven- tävät kurssit

Sovel- tavat kurssit

Pakol- liset kurssit

Syven- tävät kurssit

Sovel- tavat kurssit

Pakol- liset kurssit

Syven- tävät kurssit

Sovel- tavat kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus

3

2

1

1

1

2

Ruotsi

2

½

3

½

2

½

A1-englanti

3

½

3

½

2

½

A2-saksa

3

3

2

B2-kielet

3

3

2

B3-kielet

3

3

2

A-matema- tiikka1

4

5

3

1 / ½

B-matema- tiikka

2

3

2

1 / ½

Biologia

1

1

1

2

2 1/4

Maantiede

1

2

1

1/4

Fysiikka

1

2

2

1

2

1/4

Kemia

1

2

2

1/4

Uskonto / EK-tieto

1

1

2

2

1/4

Filosofia

1

1

1

1

1/4

Historia

2

1

1

1

1

1/4

Yhteiskunta- oppi

2

1

1

1/4

Psykologia

1

1

2

1

1/4

Musiikki

1

1

1

1

1

Kuvataide

1

1

1

1

1

Liikunta

1

1

1

1

½

1

1

Terveystieto

1

1

1

Tieto- tekniikka

1

1

Kotitalous

1

1

Survival

1

Viestintä

1

1

Teema- opinnot

1

1

1

Opinto- ohjaus

0,6/0,2

0,2/0,4

0,2/0,4

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä