Opinto-ohjaus

Kohti tavoitteita, unelmia ja omaa polkua!

Lukiossa opiskelija saa opintojensa ja oppimisensa tueksi opinto-ohjausta. Ohjaus auttaa opinto-ohjelman suunnittelussa, opintojen eri vaiheissa ja jatko-opintojen ja elämän suunnittelussa ja valinnoissa.

Nämä ovat Pihtiputaan lukion opinto-ohjauksen sivut. Tervetuloa tutustumaan, hyötymään ja oivaltamaan.

"If you can dream it, you can do it. Always remember that this whole thing was started with a dream and a mouse"

-Walt Disney

Opintojen ohjausvastuut

Ohjausvastuut jaetaan rehtorin, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, erityisopettajan ja aineenopettajan kesken.

Rehtorilla on päävastuu ohjauksen toimintamahdollisuuksien ylläpidosta, kehittämisestä sen toteutumisen seuraamisesta. Rehtori toteuttaa myös ylioppilaskirjoituksiin liittyvän yleisen ohjauksen ja tiedottamisen opiskelijoille.

Opinto-ohjaaja on päävastuussa ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä sen kokonaissuunnittelusta. Tällä suunnittelulla huolehditaan siitä, että opiskelijalla on oikeus ja mahdollisuus käytännössäkin saada
• luokkamuotoista ohjausta,
• henkilökohtaista ohjausta ja
• pienryhmäohjausta.

Lisäksi opinto-ohjaaja vastaa siitä, että opiskelijat oppivat käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja muun yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita.

Ryhmänohjaajan vastuu opintojen alkuvaiheessa on edistää ryhmäytymistä niin, että ryhmään muodostuu positiivinen opiskeluasenne, ilmapiiri ja kaikki muutkin oppimisen edellytykset, joihin koululla on mahdollisuus vaikuttaa. Myöhemmin ryhmänohjaaja vastaa ryhmänsä opintojen etenemisen seurannasta ja puuttuu tarvittaessa ongelmiin. Ryhmänohjaajan tehtäviä ovat myös puuttua poissaoloihin ja seurata niitä, ohjata ryhmänsä opiskelijoiden käyttäytymistä sekä esim. opiskeluvaikeuksissa ohjata henkilökohtaiseen ohjaukseen (tuki- ja erityisopetus).

Erityisopettaja lukiseuloo uudet opiskelijat lukion alkuvaiheessa ja tekee tarvittaessa tarkemmat testaukset. Häneltä voit saada erityisiin oppimispulmiin ja opiskelutekniikoihin apua. Erityisopettaja koordinoi erityisen tuen tukitoimia lukiossamme.

Jokaisen aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa tarvittaessa myös yksilöllisesti (tukiopetuksen keinoin) koko lukio-opintojen ajan. Aineenopettaja on vastuullinen kokoamaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman omassa aineessa opiskelijalle, joka sitä tarvitsee.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä