Terveydenhoito

 

Kouluterveydenhuollosta kunnassamme huolehtii Keski-Suomen Seututerveyskeskus www.seututerveyskeskus.fi.Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat oppilaskohtainen terveydenhuolto ja kouluympäristön terveydenhuolto. Varsinainen sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuollon toimintaan, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhriksi joutuneiden ensiapua.
TERVEYDENHOITAJA
- tarkkailee vuosittain seulontatutkimusten (näkö, kuulo, pituus, paino) ja terveystarkastusten avulla oppilaiden terveydentilaa
- ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon tai -tutkimuksiin lääkärille
- huolehtii suojarokotuksista ja osaltaan oppilaiden terveyskasvatuksesta
- on yhteistyössä opettajien kanssa seurattaessa oppilaiden terveydentilaa
- valvoo koulun terveydellisiä oloja terveys- ja kouluviranomaisten kanssa
KODIN OSUUS
Kouluterveydenhuolto edellyttää kodin, koulun, oppilaan ja terveydenhuoltohenkilökunnan välistä hyvää yhteistyötä.
Kodin tulisi ilmoittaa terveydenhoitajalle
- oppilaan terveyttä haittaavista tekijöistä
- pitkäaikaissairauksista
- tartuntataudeista
- oppilaan terveydentilassa tapahtuneista muutoksista

Terveydenhoitaja on koululla tiistaisin ja kesviviikkoisin klo 8.00-16.00 sekä perjantaisin klo 12.00-15.00
Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 8.15-9.00 ja 12.10-12.35.

Kouluterveydenhoitaja Sari Kaartinen 050 347 4988 tai (014) 269 0410
sari.kaartinen@seututk.fi

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI JA KAVERISTASI!

 Lepoa ja unta riittävästi
 Säännöllisesti ja monipuolisesti ruokaa
 Liikuntaa useita kertoja viikossa
 Tee asioita, joista nautit, kivoja harrastuksia
 Pidä yllä ihmissuhteitasi, aikaa myös kavereiden kanssa oleiluun
 Kiitä ja palkitse itseäsi
 Kerro, mitä sinulle kuuluu
 Rohkaistu – hae apua! PPP = puhu pois paha olo
 Nuorisopsykiatrian poliklinikan palvelut alle 18-vuotiaille terveydenhoitajan, koulukuraattorin ja omalääkärin kautta
 Kriisikeskus Mobile, p. (014) 266 7150