Varhaiskasvatus

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ajalla 1.6. – 31.8.2020


Hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä lasten ennalta ilmoitetuilta poissaolopäiviltä ajalla 1.6. – 31.8.2020. Maksuhyvityksen saamiseksi lapsen poissaolo tulee ilmoittaa oman lapsiryhmän puhelimeen tekstiviestillä tai Whatsapp- viestillä viimeistään edellisenä päivänä.

Varhaiskasvatustoiminnan järjestämiseksi toivomme teidän ilmoittavan lapsenne vapaapäivät mahdollisimman pitkälle ajalle etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Asiakasmaksujen määräytymiseen liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä palvelusihteeri Sari Saloseen sari.salonen@petajavesi.fi, p. 014-2673 007.


Yhteistyöterveisin,

Varhaiskasvatuksen väki


Sanna Ruuth, varhaiskasvatusjohtaja

sanna.ruuth@petajavesi.fi, p. 050-4364 895

Tiedote huoltajille 13.5.2020


Varhaiskasvatus ja esiopetus siirtyy normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen toimintaan 14.5.2020 alkaen. Valtioneuvosto on ohjeistanut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjiä ja henkilöstöä toiminnan suunnittelemiseksi niin, että tartuntariski on mahdollisimman pieni. Olemme koonneet tähän tiedotteeseen toimenpiteet, joiden mukaan Petäjäveden varhaiskasvatus ja esiopetus menettelee epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niiden muuttumisesta tai päättymisestä tiedotetaan erikseen.

* Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen tai eskariin.

* Aamuisin saavutaan suoraan omaan ryhmään.

* Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Kädet pestään huolellisesti aina päiväkotiin tullessa ja kotiin lähtiessä (huoltajan vastuulla), ulkoa sisälle siirryttäessä, wc-käyntien yhteydessä, yskimisen tai aivastamisen jälkeen ja ennen ruokailua, sekä lisäksi tarvittaessa.

* Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.

* Toivomme, että lasten sisävaatteet vaihdetaan päivittäin puhtaisiin.

* Lelujen pesuun ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja osa leluista on siirretty toistaiseksi pois käytöstä. Toistaiseksi lapset eivät tuo omia leluja päiväkotiin.

* Muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Huoltajat eivät saa liikkua päiväkodin sisätiloissa eteistä pidemmälle. Henkilöstö ottaa lapset vastaan eteisessä, josta heidät ohjataan omaan ryhmään.

* Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Huolehdittehan, että lapsella on mukana päivittäin säähän sopiva vaatetus ja varavaatteita.

Suojattu viestipalvelu

Suojatun viestipalvelun kautta voit lähettää viestejä Petäjäveden kunnalle. Suosittelemme suojatun viestipalvelun käyttöä tavallisen sähköpostin sijaan, jos lähetät meille luottamuksellisia henkilötietoja tai liitetiedostoja.

Suojattu viestipalvelu

Tervetuloa varhaiskasvatuksen pedanet-sivuille

Tervetuloa Petäjäveden varhaiskasvatuspalveluiden pariin!

Petäjäveden kunnassa tarjoamme perheille palveluja, joissa huomioimme sekä perheiden että lasten yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatuksemme tavoitteena on, että lapsista kasvaa tuntevia, osaavia ja toisista huolehtivia tulevaisuuden nuoria ja aikuisia. Kasvatustyön tekeminen yhdessä kotien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kuntamme kaunis luonto, hyvät liikuntamahdollisuudet, arvokas kulttuuriperintö ja kädentaitojen arvostus luovat lasten kasvulle rikkaan maaperän. Hallinnollisesti varhaiskasvatuspalvelut toimivat Petäjävedellä osana sivistystoimea.

Petäjävedellä toimii kaksi varhaiskasvatuksen toimintayksikköä, toinen keskustan alueella ja toinen Kintauden kylällä. Yksiköiden omilta sivuilta löydätte tarkempaa tietoa päiväkodeista ja ryhmistä.

Haku varhaiskasvatuspalveluihin ja ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen lukuvuodelle 2020-2021

HAKU VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN JA ESI- JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2020-2021

Varhaiskasvatuspalveluihin hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Lakisääteinen oikeus paikkaan edellyttää, että hakemus on jätetty neljä kuukautta ennen palvelun tarpeen alkamista. Paikasta pyritään ilmoittamaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Hakemukset elokuussa 2020 alkavaa varhaiskasvatusta tai varhaiskasvatuspaikan muutosta varten pyydetään toimittamaan 20.3.2020 mennessä.

Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lapsen vanhemmat voivat valita:

• kotihoidon tuen, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias
• yksityisen varhaiskasvatuksen, jota tuetaan kunnalta haettavalla varhaiskasvatuksen palvelusetelillä. Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta, vaan se myönnetään harkinnanvaraisesti. 

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen pyydetään hakemaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa  www.petajavesi.fi > Kuntalaisten palvelut > Sähköinen päivä- ja esiopetushakemus. Varhaiskasvatukseen voi hakea myös paperisella lomakkeella, jonka saa kunnan internetsivuilta ja varhaiskasvatusyksiköistä. Lomake palautetaan osoitteeseen: Petäjäveden kunta/Varhaiskasvatus, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

Lisätietoja saa kunnan Internetsivuilta sekä varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuthilta, sanna.ruuth@petajavesi.fi, 050-436 4895 tai Kirkonkylän alueen osalta Saara Heikkiseltä, saara.heikkinen@petajavesi.fi, 040-700 1879 ja Kintauden osalta Sanna Vilhuselta, sanna.vilhunen@petajavesi.fi, 040-074 7387.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuonna 2020-2021

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 17.2.-1.3.2020 välisenä aikana. Kaikkien esiopetuspaikkaa haluavien tulee jättää esiopetushakemus. Oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään koulun työaikaa seuraten vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Petäjävedellä esiopetusta järjestetään Petäjäkallion ja Kintauden päiväkodeissa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen koskee vuonna 2014 syntyneitä lapsia ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2015 syntyneitä lapsia. Lisäksi oikeus maksuttomaan esiopetukseen koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, paikkaa haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä samalla lomakkeella.

Esiopetukseen pyydetään hakemaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.petajavesi.fi > Kuntalaisten palvelut > Sähköinen päivä- ja esiopetushakemus. Esiopetukseen voi hakea myös paperisella lomakkeella, jonka saa kunnan internetsivuilta ja varhaiskasvatusyksiköistä. Lomake palautetaan osoitteeseen: Petäjäveden kunta/Varhaiskasvatus, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi. Esiopetuspaikoista ilmoitetaan perheille kirjeitse 30.4.2020 mennessä.

Lisätietoja saa kunnan Internetsivuilta sekä varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuthilta, sanna.ruuth@petajavesi.fi, 050-436 4895 tai Kirkonkylän alueen osalta Saara Heikkiseltä, saara.heikkinen@petajavesi.fi, 040-700 1879 ja Kintauden osalta Sanna Vilhuselta, sanna.vilhunen@petajavesi.fi, 040-074 7387.

Lisätietoja esiopetuskuljetuksista saa palvelusihteeri Jaana Nevanperältä jaana.nevanpera@petajavesi.fi, puh. 014 2673 066.

Peruskouluun ilmoittautuminen lukuvuonna 2020-2021

Kouluun tulee ilmoittautua 1.3.2020 mennessä. Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti koulujen peda.net –sivujen kautta. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua lomakkeella, joita saa kunnan Internet-sivuilta sekä kouluilta. Lomakkeet palautetaan osoitteeseen Petäjäveden kunta/Sivistystoimi/kouluun ilmoittautuminen, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi. Koulujen peda.net –sivuille pääset alla olevista linkeistä:

· Kirkonkylän koulu
https://peda.net/petajavesi/kirkonkyla
· Kintauden koulu
https://peda.net/petajavesi/kintaus

Kouluihin tutustumisesta ilmoitetaan myöhemmin.

Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2013 syntyneet tai aikaisemmin lykkäystä saaneet lapset. Myös koulun alkuun mennessä kuntaan muuttavat muutkin lapset tulee ilmoittaa kouluun. Tarkempia tietoja saa koulunjohtajilta:

· Kirkonkylän koulu Hanna-Maria Jylhä puh. 040-634 2595
· Kintauden koulu Heikki Tyrväinen puh. 040-032 7724

1-2 luokkalaisen iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintapaikka pyritään järjestämään kaikille hakijoille. Erityisen tuen päätöksellä myös vanhemmat lapset ovat oikeutettuja iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan voi hakea kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Toimintaan voi hakea myös kesken lukuvuoden, tällöin erillinen hakulomake löytyy koulujen verkkosivujen kautta. Erilliset hakemukset osoitetaan Opetustoimi / Timo Holm, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

 ​