Varhaiskasvatus

Suojattu viestipalvelu

Suojatun viestipalvelun kautta voit lähettää viestejä Petäjäveden kunnalle. Suosittelemme suojatun viestipalvelun käyttöä tavallisen sähköpostin sijaan, jos lähetät meille luottamuksellisia henkilötietoja tai liitetiedostoja.

Suojattu viestipalvelu

Tervetuloa varhaiskasvatuksen pedanet-sivuille

Tervetuloa Petäjäveden varhaiskasvatuspalveluiden pariin!

Petäjäveden kunnassa tarjoamme perheille palveluja, joissa huomioimme sekä perheiden että lasten yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatuksemme tavoitteena on, että lapsista kasvaa tuntevia, osaavia ja toisista huolehtivia tulevaisuuden nuoria ja aikuisia. Kasvatustyön tekeminen yhdessä kotien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kuntamme kaunis luonto, hyvät liikuntamahdollisuudet, arvokas kulttuuriperintö ja kädentaitojen arvostus luovat lasten kasvulle rikkaan maaperän. Hallinnollisesti varhaiskasvatuspalvelut toimivat Petäjävedellä osana sivistystoimea.

Petäjävedellä toimii kaksi varhaiskasvatuksen toimintayksikköä, toinen keskustan alueella ja toinen Kintauden kylällä. Yksiköiden omilta sivuilta löydätte tarkempaa tietoa päiväkodeista ja ryhmistä.

Haku varhaiskasvatuspalveluihin ja ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen lukuvuodelle 2019-2020

HAKU VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN JA ESI- JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2019-2020

Varhaiskasvatuspalveluihin hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Lakisääteinen oikeus paikkaan edellyttää, että hakemus on jätetty neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Paikasta pyritään ilmoittamaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Hakemukset elokuussa 2019 alkavaa varhaiskasvatusta tai varhaiskasvatuspaikan muutosta varten pyydetään toimittamaan 15.3.2019 mennessä.

Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lapsen vanhemmat voivat valita:

• kotihoidon tuen, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias
• yksityisen varhaiskasvatuksen, jota tuetaan kunnalta haettavalla varhaiskasvatuksen palvelusetelillä. Palveluseteliin ei ole subjektiivista oikeutta, vaan se myönnetään harkinnanvaraisesti. 

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen pyydetään hakemaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa  www.petajavesi.fi > Kuntalaisten palvelut > Sähköinen päivä- ja esiopetushakemus. Varhaiskasvatukseen voi hakea myös paperisella lomakkeella, jonka saa kunnan internetsivuilta ja varhaiskasvatusyksiköistä. Lomake palautetaan osoitteeseen: Petäjäveden kunta/Varhaiskasvatus, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

Lisätietoja saa kunnan Internetsivuilta sekä varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuthilta, sanna.ruuth@petajavesi.fi, 014-2673167 tai Kirkonkylän alueen osalta Saara Heikkiseltä, saara.heikkinen@petajavesi.fi, 014-2673083 ja Kintauden osalta Sanna Vilhuselta, sanna.vilhunen@petajavesi.fi, 014-2673020.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuonna 2019-2020

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 18.2.-1.3.2019 välisenä aikana. Kaikkien esiopetuspaikkaa haluavien tulee jättää esiopetushakemus. Oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään koulun työaikaa seuraten vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Petäjävedellä esiopetusta järjestetään Petäjäkallion ja Kintauden päiväkodeissa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen koskee vuonna 2013 syntyneitä lapsia ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2014 syntyneitä lapsia. Lisäksi oikeus maksuttomaan esiopetukseen koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, paikkaa haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä samalla lomakkeella.

Esiopetukseen pyydetään hakemaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.petajavesi.fi > Kuntalaisten palvelut > Sähköinen päivä- ja esiopetushakemus. Esiopetukseen voi hakea myös paperisella lomakkeella, jonka saa kunnan internetsivuilta ja varhaiskasvatusyksiköistä. Lomake palautetaan osoitteeseen: Petäjäveden kunta/Varhaiskasvatus, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi. Esiopetuspaikoista ilmoitetaan perheille kirjeitse 30.4.2019 mennessä.

Lisätietoja saa kunnan Internetsivuilta sekä varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuthilta, sanna.ruuth@petajavesi.fi, 014-2673167 tai Kirkonkylän alueen osalta Saara Heikkiseltä, saara.heikkinen@petajavesi.fi, 014-2673083 ja Kintauden osalta Sanna Vilhuselta, sanna.vilhunen@petajavesi.fi, 014-2673020.

Lisätietoja esiopetuskuljetuksista saa palvelusihteeri Jaana Nevanperältä jaana.nevanpera@petajavesi.fi, puh. 014 2673 066.

Peruskouluun ilmoittautuminen lukuvuonna 2019-2020

Kouluun tulee ilmoittautua 3.3.2019 mennessä. Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti koulujen peda.net –sivujen kautta. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua lomakkeella, joita saa kunnan Internet-sivuilta sekä kouluilta. Lomakkeet palautetaan osoitteeseen Petäjäveden kunta/Sivistystoimi/kouluun ilmoittautuminen, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi. Koulujen peda.net –sivuille pääset alla olevista linkeistä:

· Kirkonkylän koulu
https://peda.net/petajavesi/kirkonkyla
· Kintauden koulu
https://peda.net/petajavesi/kintaus

Kouluihin tutustumisesta ilmoitetaan myöhemmin.

Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 syntyneet tai aikaisemmin lykkäystä saaneet lapset. Myös koulun alkuun mennessä kuntaan muuttavat muutkin lapset tulee ilmoittaa kouluun. Lähempiä tietoja saa koulunjohtajilta:

· Kirkonkylän koulu Timo Holm puh. 014-2673019, 
· Kintauden koulu Heikki Tyrväinen puh. 014-2673077  

1-2 luokkalaisen iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintapaikka pyritään järjestämään kaikille hakijoille. Erityisen tuen päätöksellä myös vanhemmat lapset ovat oikeutettuja iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan voi hakea kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Toimintaan voi hakea myös kesken lukuvuoden, tällöin erillinen hakulomake löytyy koulujen verkkosivujen kautta. Erilliset hakemukset osoitetaan Opetustoimi / Timo Holm, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

 ​