Tarve

Miksi...

  • Miksi oppimisympäristöt ovat sellaisia, että vain 10-15% opettajista osaavat niitä käyttää?
  • Miksi oppimisympäristöissä rakennetaan yhteistyön estäviä muureja oppilaitosten, organisaatioiden ja maiden ympärille?
  • Miksi opiskelija ei omista omaa oppimisprosessiaan? Oppijan mahdollisuus käyttää koulutusorganisaation hallinnoimaa oppimisympäristöä (VLE):tä lakkaa, kun hän poistuu oppilaitoksesta. Mitä tapahtuu oppimisprosessesseille ja oppijan tuotoksille?
  • Miksi opettaja ei voisi vapaasti muokata hankkimaansa oppimateriaalia ja rikastaa sitä esim. peleillä?
  • Miksi käyttäjienhallinta ja muut hallinnolliset tehtävät vievät paljon aikaa, eivätkä vastaa verkkotyövälineiden käytöstä oppijoiden saamaa hyötyä.
  • Miksi opetusuunnitelmat pitäisi tehdä muihin sähköisiin ympäristöihin, kun niiden pitäisi olla opettajan, oppilaan ja huoltajan arjen työväline?
  • Miten informaalia oppimista voidaan hyödyntää formaalin oppimisen ja koulutuksen tukena?