Kori III (8. luokalla opiskeltavia aineita)

8. luokalla opiskeltavia aineita


1) Eräoppi
2) Jauhopeukalot - leivontakurssi
3) Kemian työkurssi

4) Kielten workshop
5) Konepaja * (lisäkurssi teknistä työtä)
6) Luova kirjoittaminen
7) Maailmankirjallisuuden matkassa
8) Muotia itselle omin käsin
9) Musiikkiteknologia
10) Poplaulukurssi 1
11) Sähkö- ja metalliteknologia** (lisäkurssi teknistä työtä) 
12) Tietotekniikan perusteet
13) Valokuvaus ja kuvankäsittely

* konepajan perusteet
** sähkö- ja metalliteknologian perusteet

1) Eräoppi
Eräoppi on valinnaisaine, joka sopii eräilystä, metsästyksestä, riistanhoidosta, kalastuksesta,
retkeilystä ja yleensäkin luonnossa tekemisestä kiinnostuneille oppilaille.
Aineessa pyritään tutustumaan mahdollisimman monipuolisesti aihepiirin eri
sisältöalueisiin.Työtavat ovat oppilaslähtöisiä sillä periaatteella, että itse tekemällä oppii parhaiten.
Mahdollisuuksien ja vuodenaikojen mukaan opiskellaan paljon luokkatilan ulkopuolella.
Valinnaisaineessa on mahdollista suorittaa metsästäjätutkinto

2) Jauhopeukalot - leivontakurssi
Leivontakurssin tehtävä on tutustuttaa erilaisten leivonnaisten valmistukseen monipuolisesti.
Tarkoituksena on tehdä tutuksi erilaiset taikinatyypit, valmistusmenetelmät, välineet ja raaka-aineet.

Kerrataan 7.luokalla opittujen taikinatyyppien perusteita ja valmistusta sekä opetellaan niiden
eri variaatioita. Valmistetaan monipuolisesti erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia arkeen ja
juhlaan. Opitaan hyödyntämään leivonnassa erilaisia erikoisvälineitä ja -materiaaleja.

Suunnitellaan ja valmistetaan kahvitilaisuuksiin erilaisia yhteensopivia tarjoiluvaihtoehtoja.
Hyödynnetään suunnittelussa sesonkituotteita, ajankohtaisia teemoja ja kalenterivuoden juhlia.
Opitaan säästämään leivonnan avulla talouden kuluissa
Lasketaan leivonnaisten raaka-ainekuluja, vertaillaan valmiiseen ja suunnitellaan leivonnaisia
edullisella budjetilla. Pohditaan mahdollisuuksia vähentää kotitalouden ruokamenoja leipomisen
avulla.

3)
Kemian työkurssi 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kemian ja mahdollisesti muiden luonnontieteiden työtapoihin ja syvennetään turvallisia työskentelytaitoja laboratoriossa. Kokeellisia töitä tehdään eri aihepiireistä (mm. elintarvikekemia, kosmetiikan kemia, ympäristökemia). Kurssilla opetellaan myös pienimuotoisten raporttien kirjoittamista tehdyistä töistä.

4) Kielten workshop
Kielten workshopissa toteutetaan erilaisia projekteja oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Tunneilla
käytetään kieltä monipuolisesti työvälineenä sekä suullisissa että kirjallisissa tehtävissä.
Voidaan tehdä esimerkiksi haastatteluja, lehtijuttuja, blogeja tai videoita. Yhteistyötä tehdään
mahdollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaat suunnittelevat
kurssin sisältöä yhdessä opettajan kanssa.

Työskentelykielenä käytetään sekä englantia että ruotsia aiheesta ja oppilaiden valinnasta riippuen.
Kielten workshopissa hyödynnetään tvt-sovelluksia ja käytetään työvälineinä sekä koulun että
oppilaiden omia laitteita. Kurssilla työskennellään sekä luokassa että luokkahuoneen ulkopuolella.

5) Konepaja (lisäkurssi teknistä työtä)
Peruskurssi konepajatyöskentelyyn. Perehdytään liikkumisen ja moottoritekniikan yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen. Kokeillaan erilaisia tapoja valjastaa energiaa liikuttamiseen.

Tutustutaan uusiin innovaatioihin liikkumisen- ja moottoritekniikan alalta.
Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Konepajakurssin voi ottaa joko 8. tai 9. luokalla.

6) Luova kirjoittaminen
Kurssilla kirjoitetaan monipuolisesti erityyppisiä tekstejä joko käsin tai koneella. Kurssilla
perehdytään tekstin rakentumiseen yksityiskohtaisesti. Pääpaino on tekstin sisällön
rakentumisessa ja lopputuloksen tarkastelussa. Tekstejä tarkastellaan ryhmissä ja totutellaan
palautteen antamiseen ja saamiseen. Kurssilla oppilasta rohkaistaan tuottamaan tekstejä luovasti
ja keskustelemaan tekstien pohjalta ryhmissä.

7) Maailmankirjallisuuden matkassa

Kurssilla tutustutaan maailmankirjallisuuden klassikkoteoksiin pitäen oppilaan omavalintaisuus
lähtökohtana. Kurssilla tutustutaan klassikoihin joko novellien tai kokonaisteosten avulla.
Pääpaino on oppilaan lukuharrastuksen kasvattamisessa ja lukuhalun lisäämisessä ja
ylläpitämisessä. Tekstejä tarkastellaan yksittäin tai ryhmissä pyrkimyksenä lukuelämyksen
saaminen. Kurssi muistuttaa nuorten lukupiiriä.

8) Muotia itselle omin käsin
Tavoitteena on tutustua muodin ja trendien käsitteisiin, syntyyn ja vaikutukseen yhteiskunnassa.
Oppilas pohtii omaa suhtautumistaan muotiin ja sen vaikutusta omaan pukeutumiseensa. Oppilas V
osaa poimia muodista omaa persoonaansa/tyyliänsä tukevat vinkit. Myös kestävä kehitys ja
ympäristövaikutukset huomioidaan.

Tutustutaan monipuolisesti kuvamateriaaleihin aikakauslehdissä ja mediassa. Valmistetaan
omaan tyyliin sopivia tuotteita monipuolisin käsityötekniikoin. Käsityöprosessiin kokonaisuutena
kuuluu sekä suunnittelu, valmistus ja työn arviointi.

9) Musiikkiteknologia 
Kurssilla keskitytään musiikin tekemiseen tieto- ja mobiilitekniikkaa apuna käyttäen.
Keskeisinä asioina kurssilla ovat tietokoneille ladattavien musiikinteko-ohjelmien käyttö sekä
ajankohtaisten mobiililaitteiden (esimerkiksi iPad) ja erilaisten ohjelmien ja sovellusten ja niissä
olevien digitaalisten instrumenttien, efektien, syntetisaattorien ja miksereiden hyödyntäminen
musiikin tuottamisessa. Projektina voi olla esimerkiksi omien musiikkikappaleiden tekeminen,
musiikkivideon suunnittelu ja toteutus tai muun musiikkiprojektin tekeminen.

Kursseja musiikkiteknologiasta on suunniteltu olevan sekä 8. että 9. luokilla ja oppilas voi tulla joko
kummallekin kurssille tai vain toiselle niistä.

10) Poplaulukurssi 1
Poplaulukurssilla lauletaan ryhmässä eri tyylisiä, mutta ryhmän toiveita mukailevia sävelmiä.
Kurssin tehtävä on tarjota oppilaalle elämyksellinen tapa tutustua oman äänen mahdollisuuksiin ja
käyttöön, oppia käyttämään omaa ääntään terveesti ja monipuolisesti, sekä nauttia laulamisesta,
musiikista ja yhdessä tekemisestä. Kurssin aikana voidaan harjoitella yksiäänisen laulamisen
lisäksi esimerkiksi kaksi- tai kolmiäänistä laulamista, mikrofonilaulamista sekä solistin tai
taustalaulajan tehtäviä. Kurssin päätteeksi voidaan tehdä tallenne halutusta sävelmästä/
sävelmistä.
Poplaulukursseja on kaksi (Poplaulukurssi 2 ysiluokalla) ja oppilas voi osallistua toiselle tai molemmille niistä.

11) Sähkö- ja metalliteknologia** (lisäkurssi teknistä työtä)
Peruskurssi sähkö- ja metalliteknologiasta. Tutustutaan sähkö-ja metalliteknologian historiaan,
nykyiseen teollisuuteen ja ammatteihin näillä aloilla. Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan yksin
tai pienissä ryhmissä näille teknologian aloille soveltuvia tuotteita käsityön koneita hyödyntäen.

Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana
käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
Sähkö- ja metalliteknologian voi ottaa joko 8. tai 9. luokalla.

12) Tietotekniikan perusteet
Kurssilla harjoitellaan tietotekniikan perustaitoja ja tutustutaan koulussa käytettävissä olevien
tietoteknisten laitteiden, ohjelmien ja oppimisympäristöjen käyttöön.

13) Valokuvaus ja kuvankäsittely 

Kiinnostaako luova ja kokeileva valokuvaus sekä kuvankäsittely? Jos vastasit kyllä, tämä kurssi on juuri sinua varten! Tutustutaan kameratekniikkaan, valokuvauksen ilmaisukeinoihin, kuvasommitteluun, valaisemiseen, studiotekniikkaan sekä kuvankäsittelyn mahdollisuuksiin.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä