Kori IV (9. luokalla opiskeltavia aineita)

9. luokalla opiskeltavia aineita


1) 3-D mallinnus 
2) Elämäntaitoja nuorille
3) Esitys uuden koulun näyttämölle

4) Konepaja*
5) Omaan kotiin
6) Musiikkiteknologia
7) Poplaulukurssi 2
8) Sähkö- ja metalliteknologia** 
9) Valokuvaus ja kuvankäsittely

* konepajan perusteet, lisäkurssi teknistä työtä
** sähkö- ja metalliteknologian perusteet, lisäkurssi teknistä työtä

1) 3-D mallinnus 
Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön
käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja
rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja
järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

Tulostetaan itse mallinnettu työ. Tutustutaan CNC- ja lasertyöstömenetelmiin ja koneisiin.
Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti,
virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys
työelämälle. Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa.

2) Elämäntaitoja nuorille
Kurssin tavoitteena on antaa nuorille tunne siitä, että heillä on paljon taitoja ja vahvuuksia
elää omannäköistä ja hyvää elämää. Kurssilla keskustellaan paljon jokaisen yksilöllistä vahvuuksista
ja taidoista, sekä vahvistetaan uskoa jokaisen kykyyn onnistua ja saavuttaa itselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita.
Lisääntynyt itsetuntemus helpottaa valintojen tekemistä esim. jatkokoulutuksen suhteen.


Elämäntaidon oppituntien tavoitteena on antaa 9-luokkalaisille käsitys siitä, mitkä tutkitut
ja toimivat taidot auttavat elämässä kohti onnellisuutta ja hyvää elämää. Oppitunneilla
käsitellään ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja muuhun hyvinvointipohjaiseen
tutkimustietoon perustuvien valmennusmenetelmien ja harjoitusten avulla aiheita, kuten:
tulevaisuus, tavoitteet, unelmat, tunteet, ihmissuhteet, arvot, vahvuudet, henkinen hyvinvointi ja
jaksaminen, onnellisuus, mindfulness, itsetuntemus ja hyvä elämä.

Oppimismenetelmänä toimii keskusteleva, valmentava ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa,
jossa oppilaat pääsevät yhdessä miettimään, pohtimaan ja oivaltamaan heille tärkeitä kysymyksiä
ja tavoitteita toiminnallisin menetelmin. Eri osa-alueita voidaan painottaa yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaan.

3) Esitys uuden koulun näyttämölle
 Otetaan haltuun uuden koulun upea näyttämö. Ryhmän toiveiden mukaisesti valmistetaan esitys omaan tai valmiiseen käsikirjoitukseen pohjautuen. Ryhmä voi valita myös esityksen kohderyhmän. Projektin aikana saadaan rohkeutta esiintymiseen sekä opitaan itsensä ilmaisun ja ryhmässä työskentelyn taitoja.
Kurssi on uusi lisäys opetussuunnitelman kursseihin.

4) Konepaja (lisäkurssi teknistä työtä)
Peruskurssi konepajatyöskentelyyn. Perehdytään liikkumisen ja moottoritekniikan yhteiskunnalliseen,
kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. Kokeillaan erilaisia tapoja valjastaa energiaa liikuttamiseen.

Tutustutaan uusiin innovaatioihin liikkumisen- ja moottoritekniikan alalta.
Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Konepajakurssin voi ottaa joko 8. tai 9. luokalla.

5) Omaan kotiin
Selviydy arjessa - Ota haltuun ruoanvalmistuksen ja kodinhoidon salat!
Kurssin tehtävänä on antaa valmiuksia 9-luokkalaisille omaan kotiin muuttoa varten kerraten ja
syventäen 7. luokalla käsiteltyjä aihepiirejä: perusruoanvalmistusta, kodin siivousta, vaatehuoltoa
ja talouden hoitoa sekä kokonaisvaltaista arjenhallintaa.

6) Musiikkiteknologia

Tehdään musiikkia tietokoneille ladattavien musiikinteko-ohjelmien avulla sekä hyödynnetään musiikin tekemisessä iPadissa olevia sovelluksia ja niissä olevia digitaalisia instrumentteja ja efektejä.

Musiikkiteknologian kurssilla keskitytään musiikin tekemiseen tieto- ja mobiilitekniikkaa apuna käyttäen.Keskeisinä asioina kurssilla ovat tietokoneille ladattavien musiikinteko-ohjelmien käyttö sekä ajankohtaisten mobiililaitteiden (esimerkiksi iPad) ja erilaisten ohjelmien ja sovellusten ja niissä olevien digitaalisten instrumenttien, efektien, syntetisaattorien ja miksereiden hyödyntäminen musiikin tuottamisessa. Projektina voi olla esimerkiksi omien musiikkikappaleiden tekeminen, musiikkivideon suunnittelu ja toteutus tai muun musiikkiprojektin tekeminen.

Kursseja musiikkiteknologiasta on suunniteltu olevan yksi sekä 8. että 9. luokilla ja oppilas voi tulla joko
kummallekin kurssille tai vain toiselle niistä.

7) Poplaulukurssi 2
Lauletaan ryhmässä eri tyylisiä, mutta ryhmän toiveita mukailevia sävelmiä (esim. tutut hitit) yksi- tai moniäänisesti. Kurssin tavoite on tarjota oppilaalle elämyksellinen tapa oppia käyttämään omaa ääntään terveesti ja monipuolisesti, sekä nauttia laulamisesta, musiikista ja yhdessä tekemisestä.

Poplaulukurssilla lauletaan ryhmässä eri tyylisiä, mutta ryhmän toiveita mukailevia sävelmiä.
Kurssin tehtävä on tarjota oppilaalle elämyksellinen tapa tutustua oman äänen mahdollisuuksiin ja
käyttöön, oppia käyttämään omaa ääntään terveesti ja monipuolisesti, sekä nauttia laulamisesta,
musiikista ja yhdessä tekemisestä. Kurssin aikana voidaan harjoitella yksiäänisen laulamisen
lisäksi esimerkiksi kaksi- tai kolmiäänistä laulamista, mikrofonilaulamista sekä solistin tai
taustalaulajan tehtäviä. Kurssin päätteeksi voidaan tehdä tallenne halutusta sävelmästä/
sävelmistä.
Poplaulukurssi 2 käy myös niille, jotka eivät ole olleet kurssilla Poplaulukurssi 1.

8) Sähkö- ja metalliteknologia (lisäkurssi teknistä työtä)
Peruskurssi sähkö- ja metalliteknologiasta. Tutustutaan sähkö-ja metalliteknologian historiaan,
nykyiseen teollisuuteen ja ammatteihin näillä aloilla. Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan yksin
tai pienissä ryhmissä näille teknologian aloille soveltuvia tuotteita käsityön koneita hyödyntäen.

Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana
käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
Sähkö- ja metalliteknologian voi ottaa joko 8. tai 9. luokalla.

9) Valokuvaus ja kuvankäsittely 

Kiinnostaako luova ja kokeileva valokuvaus sekä kuvankäsittely? Jos vastasit kyllä, tämä kurssi on juuri sinua varten! 

Tutustutaan kameratekniikkaan, valokuvauksen ilmaisukeinoihin, kuvasommitteluun,
valaisemiseen, studiotekniikkaan sekä kuvankäsittelyn mahdollisuuksiin.

 

 Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä