Kori IV (9. luokalla opiskeltavia aineita)

9. luokalla opiskeltavia aineita

Kori IV, 9-luokalla opiskeltavia aineita

 1. 3-D mallinnus 
 2. Bändisoitto
 3. Elämäntaitoja nuorille
 4. Esitys Kaarnan näyttämölle
 5. Kemian työkurssi 
 6. Konepaja (konepajan perusteet, lisäkurssi teknistä työtä)
 7. Kuvankäsittely
 8. Omaan kotiin
 9. Sähkö- ja metalliteknologia (alan perusteet, lisäkurssi teknistä työtä)
 10. Taideateljee
 11. Yhtye/kuorolaulu

 

1) 3-D mallinnus 

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

Tulostetaan itse mallinnettu työ. Tutustutaan CNC- ja lasertyöstömenetelmiin ja koneisiin.

Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa.

 

2) Bändisoitto

Tutustutaan erilaisiin bändisoittimiin ja opetellaan niiden perusteita. Valmistetaan yhdessä kappaleita eri tyyleissä. 


3) Elämäntaitoja nuorille

Kurssin tavoitteena on antaa nuorille tunne siitä, että heillä on paljon taitoja ja vahvuuksia elää omannäköistä ja hyvää elämää. Kurssilla keskustellaan paljon jokaisen yksilöllistä vahvuuksista ja taidoista, sekä vahvistetaan uskoa jokaisen kykyyn onnistua ja saavuttaa itselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita.

Lisääntynyt itsetuntemus helpottaa valintojen tekemistä esim. jatkokoulutuksen suhteen.

Elämäntaidon oppituntien tavoitteena on antaa 9-luokkalaisille käsitys siitä, mitkä tutkitut

ja toimivat taidot auttavat elämässä kohti onnellisuutta ja hyvää elämää. Oppitunneilla

käsitellään ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja muuhun hyvinvointipohjaiseen tutkimustietoon perustuvien valmennusmenetelmien ja harjoitusten avulla aiheita, kuten: tulevaisuus, tavoitteet, unelmat, tunteet, ihmissuhteet, arvot, vahvuudet, henkinen hyvinvointi ja jaksaminen, onnellisuus, mindfulness, itsetuntemus ja hyvä elämä.

Oppimismenetelmänä toimii keskusteleva, valmentava ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa,

jossa oppilaat pääsevät yhdessä miettimään, pohtimaan ja oivaltamaan heille tärkeitä kysymyksiä ja tavoitteita toiminnallisin menetelmin. Eri osa-alueita voidaan painottaa yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaan.

 

4) Esitys Kaarnan näyttämölle

 Otetaan haltuun Kaarnan upea näyttämö. Ryhmän toiveiden mukaisesti valmistetaan esitys omaan tai valmiiseen käsikirjoitukseen pohjautuen. Ryhmä voi valita myös esityksen kohderyhmän. Projektin aikana saadaan rohkeutta esiintymiseen sekä opitaan itsensä ilmaisun ja ryhmässä työskentelyn taitoja.

Kurssin nimi on muuttunut edellisestä versiota (Esitys uuden koulun näyttämölle)


5) Kemian työkurssi 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kemian ja mahdollisesti muiden luonnontieteiden työtapoihin ja syvennetään turvallisia työskentelytaitoja laboratoriossa. Kokeellisia töitä tehdään eri aihepiireistä (mm. elintarvikekemia, kosmetiikan kemia, ympäristökemia). Kurssilla opetellaan myös pienimuotoisten raporttien kirjoittamista tehdyistä töistä.

 

6) Konepaja (lisäkurssi teknistä työtä)

Peruskurssi konepajatyöskentelyyn. Perehdytään liikkumisen ja moottoritekniikan yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. Kokeillaan erilaisia tapoja valjastaa energiaa liikuttamiseen.

Tutustutaan uusiin innovaatioihin liikkumisen- ja moottoritekniikan alalta.

Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Konepajakurssin voi ottaa joko 8. tai 9. luokalla.

 

7) Kuvankäsittely

Tutustumme kuvankäsittelyn perusteisiin tietokoneella. Opimme säätämään kuvien värejä ja kontrasteja sekä tekemään hurjiakin manipulaatioita, joissa vain mielikuvitus on rajana. Opimme niksejä, joita itsekseen on vaikea hoksata, mutta joita ammattilaiset käyttävät yhtenään. Tutuksi tulevat niin tasot eli leijerit kuin kuvien tekijänoikeudetkin. 


8) Omaan kotiin

Selviydy arjessa - Ota haltuun ruoanvalmistuksen ja kodinhoidon salat!

Kurssin tehtävänä on antaa valmiuksia 9-luokkalaisille omaan kotiin muuttoa varten kerraten ja syventäen 7. luokalla käsiteltyjä aihepiirejä: perusruoanvalmistusta, kodin siivousta, vaatehuoltoa ja talouden hoitoa sekä kokonaisvaltaista arjenhallintaa.

 

9) Sähkö- ja metalliteknologia (lisäkurssi teknistä työtä)

Peruskurssi sähkö- ja metalliteknologiasta. Tutustutaan sähkö-ja metalliteknologian historiaan, nykyiseen teollisuuteen ja ammatteihin näillä aloilla. Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan yksin tai pienissä ryhmissä näille teknologian aloille soveltuvia tuotteita käsityön koneita hyödyntäen.

Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

Sähkö- ja metalliteknologian voi ottaa joko 8. tai 9. luokalla.


10) Taideateljee

Taideateljeessa vahvistetaan omaa taiteellista ilmaisua ja keskitytään pidemmän taideprojektin työstämiseen oppilaan itse valitsemallaan tekniikalla. Kurssi soveltuu taiteesta kiinnostuneille ja antaa mahdollisuuden syventää osaamista mm. piirtämisessä, maalaamisessa, muotoilussa tai grafiikassa.


11) Yhtye/kuorolaulu

Tutustutaan laulamisen saloihin. Lauletaan yhdessä lauluja monissa tyyleissä, myös moniäänisesti. Opetellaan tervettä äänenkäyttöä. Kerätään sopivaa ohjelmistoa koulun juhlia varten.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä