Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa

Vuosi 2019 on suomalaisen kemian juhlavuosi. Kyseessä oli Suomalaisten Kemistien Seuran 100. toimintavuosi, jota juhlistetaan koko vuoden erilaisten tapahtumien kautta.

Tänään vuorossa oli lukiolaisille suunnattu Kyllä kemisti löytää -tapahtuma Helsingin Tiedekulmassa. Minulla oli kunnia olla puhujana tapahtumassa.

Minulta pyydettiin kemian opettajankouluttajan näkökulmaa siitä, miksi kemian opetus on kiinnostavaa, ja miksi olen aikoinaan valinnut kemian alana.

Kemia työllistää

Harkinnan jälkeen päätin rakentaa esitykseni siten, että perustelen ensin kemian merkityksen alana. Motivoin kuulijoita erityisesti kertomalla työllistymismahdollisuuksista, sillä kemia tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia. Esimerkiksi kemianteollisuus on yksi maamme suurimmista työllistäjistä. Kemia on yksi suurimmista aloista myös globaalissa taloudessa, joten työpaikan voi hommata mistä maasta tahansa.

Kemia on kiinnostava ala, joka ei kiinnosta riittävästi nuoria

Työllistämisen lisäksi kemia on kiinnostava ala. Sen rooli suurten kysymysten (esim. puhdas vesi, energia, ilmastonmuutos yms.) ratkaisijana on keskeinen. Jos tämä ei motivoi alalle, niin mikä sitten? Valitettavasti tilanne on se, että kemian alalle hakeutuu liian vähän opiskelijoita. Kiinnostavia töitä olisi kyllä tarjolla. Opiskelijamääriin kohdistuva haaste on globaali. Lisää opiskelijoita tarvitaan joka puolella maailmaa, tai ala alkaa kuihtumaan.

Eli vaikka kemia alana on kiinnostava, niin jostain syystä se ei näyttäydy nuorille kiinnostavana alana. Kemiasta ei innostuta sinä kriittisenä aikana, jolloin päätös omasta opiskelualasta tehdään. Tutkimustiedon mukaan päätös tehdään jo alle 15 vuotiaana. (esim. Osborne & Dillon, 2008)

Kemian opettaja on kemian alan tärkein toimija

Kemia ei saavuta nuoria. Peruskoululaiset ja lukiolaiset eivät saa riittävästi tietoa kemian mahdollisuuksista ja siitä, mitä ala tarjoaa. Kemia-lehti, teollisuuden uutiset ja yliopistojen huippututkimus eivät kuulu nuorten ensisijaiseen lukemistoon.

Kuka ratkaisee saavutettavuusongelman?

No ne tuhannet kemian aineenopettajat, jotka työskentelevät kouluissa ympäri Suomea ja esittelevät kemiaa alana tunnista toiseen jokaiselle nuorelle. Suomessa on noin 2 200 peruskoulua ja 330 lukiota, ja jokaisessa niissä on kemian opettajia alasta kertomassa. Tämän roolin tärkeys pitää ottaa esille kemian opettajankoulutuksessa.

Kemian opetuksen tutkimus tuottaa opettajille työkaluja innostamisen tueksi

Innostava kemian opetus on ensisijaisesti sellaista, jonka oppija kokee merkitykselliseksi. Kemian opettaja voi tukea kokemuksen muodostumista mm. käyttämällä innostavia työtapoja (esim. kokeellinen työskentely) ja modernia teknologiaa (esim. molekyylimallinnus, animaatiot ja simulaatiot). Jatkuvaan oppimiseen kannustava arviointi on myös keskeisessä roolissa.

Oma tutkimusalani on kemian opetuksen tutkimus, joka tuottaa opettajille tietoa kemian oppimisesta ja tutkimuspohjaisia ratkaisuja opetuksen tueksi. Kuulun Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikön SECO-tutkimusryhmään. Ryhmämme tutkimus tuottaa mm. uusia oppilaita innostavia oppimateriaaleja, kuten verkko-oppimateriaaleja ja kokeellisia töitä. Niissä on usein vahva ammatillinen näkökulma, koska monet niistä tuotetaan yhteistyössä kemianteollisuuden yritysten kanssa. Nämä ovat juuri niitä käytännöntason ratkaisuja, joiden avulla kemian opettajat voivat innostaa nuoria kemian alalle.

Esityskalvot

Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa from Johannes Pernaa


Lähde

Osborne, J., & Dillon, J. (2008). Science Education in Europe: Critical Reflections, Report to the Nuffield Foundation (ss. 1–32). Noudettu osoitteesta King’s College London website: http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/Sci_Ed_in_Europe_Report_Final.pdf

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä