Rogersin innovaatio

30.8.2013 |

Rogersin mukaan innovaatio on idea, prosessi tai objekti jonka omaksujataho kokee uutena. Rogersin mallissa on eroa keksinnön ja innovaation välille ei tehdä. Innovaatio voi yhtä hyvin olla täysin uusi asia maailmassa, mutta innovaatioita uutuuden määrittelee omaksuja (ihminen, yksikkö, valtio yms.). Innovaatioiden diffuusio taas on sosiaalinen prosessi, joka on olemassa innovaatioiden käyttöönoton ympärillä. Diffuusio koostuu kommunikaatiosta, epävarmuudesta, tiedosta ja sosiaalisesta muutoksesta.

“Diffusion is a process by which (1) an innovation (2) is communicated through certain channels (3) over time (4) among the members of a social system.” (Rogers, 2003, 5 %)

Diffuusiotutkimus

Diffuusiotutkimus pyrkii selvittämään

 • Miksi joku haluaa ottaa haltuun uuden innovaation ja miksi toinen kieltäytyy siitä?
 • Miksi S-kurvin mukainen innovaation diffuusio nopeutuu 10-20 % jälkeen?
 • Miten prosessia voidaan hallita ja nopeuttaa?
 • Miten eri omaksujakategorioiden ihmiset suhtautuvat innovaatioiden ominaisuuksiin.
 • Rogersin mukaan innovaation diffuusiota voidaan hallita seuraavasti:

1) Menestyksekkäät innovaatiot omaavat seuraavia piirteitä:

 • hyödyllinen, eli tuo merkittävää uutta hyötyä käyttöönottajalle (relative advantage)
 • yhteensopiva aikaisemman kulttuurin kanssa (compatibility)
 • yksinkertainen (complexity)
 • sitä helppo kokeilla päätöksen teon helpottamiseksi (trialability)
 • näkyvät innovaatiot leviävät ryhmässä näkymättömiä nopeammin (observability)
 • kustomoitavissa ja skaalattavissa omiin tarpeisiin (re-invention)

2) Kommunikaatiokanavien tehokas hyödyntäminen. Innovaatiot leviävät massamediassa laajalle, mutta käyttöönottopäätöksen tueksi tarvitaan vertaisryhmän tukea ja vakuuttelua.

3) Diffuusio vie aikaa: tieto > vakuuttelu ja kokeilu > päätös > käyttöönotto > lopullinen päätös. Innovaatiopäätös voi olla vapaaehtoinen, kollektiivinen tai auktoriteettien määräämä.

4) Sosiaalinen systeemi ja normisto.

Lähde: Rogers, E. (2003). Diffusion of Innovations (luku 1). New York: Free Press.
Kirjasta ja kirjailijasta

Rogersin Diffusion of Innovations -kirjasta on otettu jo 5 painosta. Uusimman painoksen päivityksenä ovat tutkimusalan kehittyminen, moderni teknologia, diffuusioverkostot, mielipidejohtajat.

Rogersin kiinnostus innovaatioiden diffuusioon heräsi maatalousinnovaatioiden kautta. Hän kasvoi Iowassa, joka on maatalousosavaltio. Hänen kotinsa vieressä sijaitsevassa Carrolin kylässä ei suostuttu ottamaan uusia maataloutta tukevia keksintöjä käyttöön, mikä aiheutti myöhemmin kylän maanviljelijöille suuria taloudellisia ja tuotannollisia vaikeuksia. Rogersia askarrutti ja ahdisti uuden paremman toimintatavan vastustaminen.

Kirjailija – Everett Rogers – menehtyi vuonna 2004, mutta hänen työnsä elää tieteellisessä keskustelussa vielä pitkän aikaa.

Viittausohje: Pernaa, J. (2013). Rogersin innovaatio. AJATUKSIA, 30.8.2013. https://peda.net/id/1cd98bc6e. Luettu PP.KK.VVVV.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä