Tehtäviä

1. Matikkaeditori

Harjoittele YTL:n matikkaeditoria ratkaisemalla kevään 2017 lyhyen matematiikan tai pitkän matematiikan A-osa.
YTL:n matikkaeditori

  • Millä hahmotelmat kuvaajista yms. tuotetaan A-osassa, GIMP? Pinta?
  • Mikä on editorin rooli B-osassa?
Kehitysideoita:
  • Pikanäppäimellä edellisen kaavan kopiointi
  • Kopioinnin mahdollistaminen muuhun tiedostoon.
  • Yhtälöpari- ja Yhtälöryhmä
  • Laventaminen / supistaminen
  • ...

2. Abitti-tehtäviä

Lähde ratkaisemaan oheisia tehtäviä käyttäen hyödyksi Abitti-järjestelmässä olevia ohjelmistoja.
MA_RAUMA_2paiva.pdf

  • Millainen on hyvä vastaus?
  • Miten teknologiaa voisi hyödyntää tehtävässä?
  • Millaisia luovia lähestymistapoja opiskelijat voisivat keksiä?