Turku

Ohjelma

 • LOPS2016

  • Uuden opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet matematiikan kursseilla.

  • Taitotavoitteet sähköisille työvälineille.

  • Sähköinen matematiikan kurssi

 • Formatiivinen arviointi

  • Sähköinen itse- ja vertaisarviointi (G-Suite / O365)

 • Summatiivinen arviointi

  • Sähköiset kokeet ja testit (G-Suite / O365)

 • Sähköinen ylioppilaskoe

  • Rakenne

  • Abitti-kurssikoejärjestelmä, kokeen laadinta ja arviointi.

  • Sähköiset työvälineet ja niiden pedagoginen hyödyntäminen: GeoGebra, TI-Nspire, …


Päivän aikana harjoitellaan itsearviointien ja kokeiden rakentamista erilaisiin sähköisiin oppimisympäristöihin sekä CAS-ohjelmistojen käyttöä.


Tavoitteet:

 • Sähköiset työvälineet matematiikan kursseilla

 • Sähköisen ylioppilaskokeen rakenne matematiikassa

 • Sähköisten kurssikokeiden rakentaminen

 • Sähköinen arviointi kokonaisuutena

 • CAS-ohjelmistojen käyttötaitojen vahvistaminen