Intransitiivi ja transitiiviverbit

Transitiiviverbit tarvitsevat objektin:

KAATAA: Kaadoin maitoa. (Tekijä kaataa jotain)

Intransitiiviverbistä voidaan tehdä transitiiviverbi seuraavilla johtimilla: -ta/-tä, -tta/-ttä.

  • pudota → pudottaa
  • päästä → päästää
  • kadota → kadottaa


Intransitiiviverbit eivät tarvitse objektia:

KAATUA: Kaaduin. (Tekijä itse kaatuu.)

Yleisimmin intransitiiviverbi muodostetaan -u- tai -y-johtimella. Tällöin transitiiviverbin vartalon amuuttuu u:ksi tai y:ksi.

perusmuoto transitiivi johdin intransitiivi
vaihtaa he vaihta-vat +u vaihtua
unohtaa unohta-vat +u unohtua
yhdistää yhdistä-vät +y yhdistyä

Intransitiiviverbi voidaan muodostaa myös -utu-/-yty-johtimella.
rikkoa rikko-vat +utu rikkoutua
lykätä lykkää-vät +yty lykkäytyä
aiheuttaa aiheutta-vat +utu aiheutua

Intransitiiviverbin johdin voi olla myös seuraavanlainen: VV+-ntu/-nty

Huomaa kaksi vokaalia!

kiusata kiusaa-vat +ntu kiusaa-ntu-a
pilata pilaa-vat +ntu pilaa-ntu-a


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä