transitiivi ja intransitiiviverbit

Intransitiivi ja transitiiviverbit

Transitiiviverbit tarvitsevat objektin:

KAATAA: Kaadoin maitoa. (Tekijä kaataa jotain)

Intransitiiviverbistä voidaan tehdä transitiiviverbi seuraavilla johtimilla: -ta/-tä, -tta/-ttä.

  • pudota → pudottaa
  • päästä → päästää
  • kadota → kadottaa


Intransitiiviverbit eivät tarvitse objektia:

KAATUA: Kaaduin. (Tekijä itse kaatuu.)

Yleisimmin intransitiiviverbi muodostetaan -u- tai -y-johtimella. Tällöin transitiiviverbin vartalon amuuttuu u:ksi tai y:ksi.

perusmuoto transitiivi johdin intransitiivi
vaihtaa he vaihta-vat +u vaihtua
unohtaa unohta-vat +u unohtua
yhdistää yhdistä-vät +y yhdistyä

Intransitiiviverbi voidaan muodostaa myös -utu-/-yty-johtimella.
rikkoa rikko-vat +utu rikkoutua
lykätä lykkää-vät +yty lykkäytyä
aiheuttaa aiheutta-vat +utu aiheutua

Intransitiiviverbin johdin voi olla myös seuraavanlainen: VV+-ntu/-nty

Huomaa kaksi vokaalia!

kiusata kiusaa-vat +ntu kiusaa-ntu-a
pilata pilaa-vat +ntu pilaa-ntu-a


Kirjoita oikea sana.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

herättää - herätä
Minä aamulla ajoissa.
Äiti minut joka aamu.

liittää - liittyä
Suomi EU:hun.
Suomi sopimukseen vaatimuksen.

avata - avautua
Eu:hun liittyminen ovet Eurooppaan.
Ovet opiskelijoille ja työtä tekeville.

aiheuttaa - aiheutua
Hallituksen päätös voimakkaita reaktioita kansalaisissa.
kustannukset jäivät kansalaisten huoleksi.
:
siirtää - siirtyä
Vaarallisimmat aineet tutkijat toisaalle.
Tutkija toiseen työtilaan.

muuttaa- muuttua
Opettajat vaatimuksia.
Vaatimukset helpommiksi.

päästää - päästä
Vartijat miehen menemään.
Mies pakenemaan.

lopettaa - loppua
Minä koulun.
Koulu kolmelta.

kyllästyttää - kyllästyä
Minä nopeasti.
Video meitä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake