Kokoukset

23.10.

Paikalla: Ellen Nissinen, Rita Rantamo-Mikkola, Jonna Niskala, Sanna-Pauliina Siira, Mari-Helena Tedeschi

- Lukukuu-kampanja on käynnissä
- Pohdittiin osallistumista Rovaniemellä järjestettäviin kansainvälisyyspäiviin 12.-13.11.
- Unesco-oppilaat pitävät päivänavauksen YK-päivänä 24.10. 
- Unesco-oppilaat pitävät päivänavauksen 10.11., jolloin vietetään kansainvälistä tiedepäivää rauhan ja kehityksen hyväksi
- Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. pidetään yhteinen päivänavaus, Unesco-oppilaat puhuvat ja leikittävät muita oppilaita välituntisin
- Seuraava kokous 7.11. klo 14.30

11.9.2018

Paikalla: Ellen Nissinen, Rita Rantamo-Mikkola, Sanna-Pauliina Siira, Mari-Helena Tedeschi


1. Unesco-päivien terveiset
2. Unesco-oppilaiden toiminta
- Unesco-oppilaat kokoontuvat S-P:n johdolla tiistaina 4.9. klo 10
3. Rauhan päivän vietto 20.9./21.9.
4. Euroopan kielten päivän vietto 26.9.
- päivän aikana koululla järjestetään messutyyppinen tapahtuma
- Unesco-työryhmän jäsenet ottavat yhteyttä mahdollisiin osallistujiin (koulun eri kieliä edustavat perheet, Pohjola Norden, Kemin kansainväliset opiskelijat)
- tapahtuman suunnittelua jatketaan Unesco-kokouksessa tiistaina 11.9.
- koulun opettajia tiedotetaan aiheesta alustavasti ja asiaan palataan tarkemmin 19.9. YS-kokouksessa
5. Syksyn muut teemapäivät (suunnitellaan Unesco-oppilaiden kanssa)
6. Kansainvälisyyden vuosikellon laatiminen (Unesco/Erasmus)
7. Tiedottaminen (Wilma/Peda.net/Blogi)
- Peda.net-sivujen linkitys koulun sivuille
- ryhmäkuva Unesco-oppilaat ja opet
8. Haapajärven tapaaminen 4.-5.10.
- oppilaiden valinta
- ilmoittautuminen 20.9. mennessä Helena Roviolle
9. Nälkäpäivä/Lukukuu
- Päätettiin osallistua Lukukuu-keräykseen

3.9.2018

Paikalla: Ellen Nissinen, Rita Rantamo-Mikkola, Sanna-Pauliina Siira, Mari-Helena Tedeschi


1. Unesco-päivien terveiset
- päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, koska osa työryhmästä oli pois, samoin kohdat 4.-7.
2. Unesco-oppilaiden valinta
- hakemuksia saapui kaikkiaan 20 kpl, 3-5 luokilta
- 16 hakemuksessa oli liitteenä vapaamuotoinen hakemus
- päätettiin, että kaikki kiinnostuksensa ilmaisseet voivat toimia Unesco-oppilaina
- Unesco-oppilaat kokoontuvat S-P:n johdolla tiistaina 4.9. klo 10
3. Euroopan kielten päivän vietto 26.9.
- päivän aikana koululla järjestetään messutyyppinen tapahtuma
- Unesco-työryhmän jäsenet ottavat yhteyttä mahdollisiin osallistujiin (koulun eri kieliä edustavat perheet, Pohjola Norden, Kemin kansainväliset opiskelijat)
- tapahtuman suunnittelua jatketaan Unesco-kokouksessa tiistaina 11.9.
- koulun opettajia tiedotetaan aiheesta alustavasti ja asiaan palataan tarkemmin 19.9. YS-kokouksessa
4. Syksyn muut teemapäivät (suunnitellaan Unesco-oppilaiden kanssa)
5. Kansainvälisyyden vuosikellon laatiminen (Unesco/Erasmus)
6. Tiedottaminen (Wilma/Peda.net/Blogi)
7. Haapajärven tapaaminen 4.-5.10.


13.8.2018

Paikalla: Ellen, Sanna-Pauliina, Rita, Joni ja Mari-Helena
 1. Unesco-oppilaiden valinta elokuun aikana
 2. Koulun verkkosivujen ja Peda.netin päivitys
 3. Unesco-koulujen tapaaminen Helsingissä 30.-31.8.
  • lähtijät Ellen ja Sanna-Pauliina
 4. POLARIS ja YTE III -hanke
  • syksyn aikana pidetään koko koulun MOK, aiheena aineeton kulttuuriperintö 
  • Haapajärven tapaaminen 4.-5.10, osallistujat valitaan seuraavassa kokouksessa
 5. Erasmus+ hanke 2018-2020, aiheena lukeminen
  • partnerikoulu Saksan Kappelnista, Klaus Harms Schule, on myös Unesco-koulu -> yhteistyö
 6. Muu syksyn toiminta
  • Euroopan kielten päivä 26.9.: ideoitiin alustavasti työpajoja, linkitystä Erasmus-hankkeeseen sekä kielirikasteiseen opetukseen
  • Unesco-oppilaiden kanssa suunnitellaan, miten huomioidaan muita syksyn teemapäiviä (Kansainvälinen rauhan päivä 21.9., YK:n päivä 24.10., kv suvaitsevaisuuden päivä 16.11., lapsen oikeuksien päivä 20.11.)

24.1.2018

Paikalla: Tuula, Arto, Joni, Sanna-Pauliina
 • Kierrätysteeman suunnittelu keväälle -18.
 • Kevään toiminta oppilastyöryhmän kanssa.
 • Logokilpailun voittajan palkitseminen.