13.8.2018

Paikalla: Ellen, Sanna-Pauliina, Rita, Joni ja Mari-Helena
 1. Unesco-oppilaiden valinta elokuun aikana
 2. Koulun verkkosivujen ja Peda.netin päivitys
 3. Unesco-koulujen tapaaminen Helsingissä 30.-31.8.
  • lähtijät Ellen ja Sanna-Pauliina
 4. POLARIS ja YTE III -hanke
  • syksyn aikana pidetään koko koulun MOK, aiheena aineeton kulttuuriperintö 
  • Haapajärven tapaaminen 4.-5.10, osallistujat valitaan seuraavassa kokouksessa
 5. Erasmus+ hanke 2018-2020, aiheena lukeminen
  • partnerikoulu Saksan Kappelnista, Klaus Harms Schule, on myös Unesco-koulu -> yhteistyö
 6. Muu syksyn toiminta
  • Euroopan kielten päivä 26.9.: ideoitiin alustavasti työpajoja, linkitystä Erasmus-hankkeeseen sekä kielirikasteiseen opetukseen
  • Unesco-oppilaiden kanssa suunnitellaan, miten huomioidaan muita syksyn teemapäiviä (Kansainvälinen rauhan päivä 21.9., YK:n päivä 24.10., kv suvaitsevaisuuden päivä 16.11., lapsen oikeuksien päivä 20.11.)