11.9.2018

Paikalla: Ellen Nissinen, Rita Rantamo-Mikkola, Sanna-Pauliina Siira, Mari-Helena Tedeschi


1. Unesco-päivien terveiset
2. Unesco-oppilaiden toiminta
- Unesco-oppilaat kokoontuvat S-P:n johdolla tiistaina 4.9. klo 10
3. Rauhan päivän vietto 20.9./21.9.
4. Euroopan kielten päivän vietto 26.9.
- päivän aikana koululla järjestetään messutyyppinen tapahtuma
- Unesco-työryhmän jäsenet ottavat yhteyttä mahdollisiin osallistujiin (koulun eri kieliä edustavat perheet, Pohjola Norden, Kemin kansainväliset opiskelijat)
- tapahtuman suunnittelua jatketaan Unesco-kokouksessa tiistaina 11.9.
- koulun opettajia tiedotetaan aiheesta alustavasti ja asiaan palataan tarkemmin 19.9. YS-kokouksessa
5. Syksyn muut teemapäivät (suunnitellaan Unesco-oppilaiden kanssa)
6. Kansainvälisyyden vuosikellon laatiminen (Unesco/Erasmus)
7. Tiedottaminen (Wilma/Peda.net/Blogi)
- Peda.net-sivujen linkitys koulun sivuille
- ryhmäkuva Unesco-oppilaat ja opet
8. Haapajärven tapaaminen 4.-5.10.
- oppilaiden valinta
- ilmoittautuminen 20.9. mennessä Helena Roviolle
9. Nälkäpäivä/Lukukuu
- Päätettiin osallistua Lukukuu-keräykseen