Yhteiset ryhmänohjaukset

Yhteiset ryhmänohjaukset

Perusharjoittelussa on kaksi kaikille aineryhmille yhteistä ryhmänohjausaihetta:

1) Yhteisopettajuuteen/samanaikaisopetukseen liittyvä ryhmänohjaus pidetään aineryhmittäin
2) Erilaisten oppijoiden ja tilanteiden kohtaaminen -ohjaus pidetään moniaineisissa ryhmissä.


Harjoittelun ohjaajat ilmoittavat, milloin ohjaukset pidetään.