Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Oulun normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelma: monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) perusasteen vuosiluokilla 7 - 9 ja niiden sisältöjen näkyminen omassa oppiaineessa

https://nk.oulu.fi/ops/ONK_perusopetuksen_ops_2016.pdf
-> Kohta 4.5.4.2 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen vuosiluokilla 7–9