Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet

Oulun normaalikoulun perusasteen opetussuunnitelma: laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet ja niiden näkyminen omassa oppiaineessa

https://nk.oulu.fi/ops/ONK_perusopetuksen_ops_2016.pdf
-> 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7–9

Katsothan myös oppiainekohtaiset sisältöjen kuvaukset.