Monipuolinen arviointi

Oulun normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelma

https://nk.oulu.fi/ops/ONK_perusopetuksen_ops_2016.pdf
-
> luku 6 Oppimisen arviointi

Oulun normaalikoulun lukion opetussuunnitelma

https://peda.net/oulun-yliopisto/onk/oulun-normaalikoulun-lukio/opetussuunnitelmat/lop22/6ooa