Päättötyö

Päättötyön ohjeet

Päättötyön tarkoitus: Jokainen opiskelija tekee steinerkoulussa 12. kouluvuoden aikana päättötyön, jonka aiheen hän saa valita oman kiinnostuksensa mukaan. Työ voi olla käytännöllinen, taiteellinen tai/ja teoreettinen suoritus ja se arvostellaan työnäytteenä. Työn suunnittelu aloitetaan 11. luokalla. Aikuisuuteen varttuvan opiskelijan työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota työskentelyn itsenäisyyteen ja omaehtoisuuteen, mutta opettajat ja luokanohjaajat ohjaavat opiskelijoita aiheen valinnassa ja prosessin suunnittelussa.


Päättötyön laajuus: 1-3 kurssia. Laajuuteen vaikuttavat työn vaativuus, työhön käytettyjen tuntien määrä sekä prosessin raportointi.


Päättötyön tekoprosessi: Työn eri vaiheista suunnittelusta alkaen opiskelija pitää päiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään tehdyt työt sekä tunnelmat (ja mahdollisesti otetut valokuvat). Päiväkirjamerkinnät toimivat oivallisena apuna opiskelijan tehdessä varsinaista kirjallista osaa. Päiväkirja voi luonnollisesti olla sähköinen (tiedosto, blogi, vlogi). Ohjaava opettaja / työn ohjaaja voi pyytää päiväkirjan nähtäväkseen kesken prosessin. Myös käytännölliseen työhön kuuluu kirjallinen osuus, käytettyjen menetelmien kuvaaminen ja työn kulun selostus. Niin käytännöllisissä kuin etenkin teoreettisissa päättötöissä oppilaan oma tarkastelutapa ja tutkiminen sekä omien ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen on tärkeämpää kuin kirjallisuuden referoiminen. 


Päättötyön hyväksymisvaiheet

  1. Päättötyön aihevalinnan esittely ja hyväksyminen 11. luokan keväällä tai 12. luokan syksyllä opettajakunnassa kriteereinä riittävyys ja realistisuus. Asiantuntijan pyytäminen työn ohjaajaksi.
  2. 12. luokan alkuneljänneksellä ohjaavalle opettajalle / työn ohjaajalle kirjallinen suunnitelma päättötyön aikataulusta ja kirjallisesta osuudesta. Ohjaavan opettajan kanssa kuukausittaiset palaverit työn edistymisestä.
  3. 12. luokan tammi-helmikuussa ohjaavat opettajat käyvät läpi jokaisen opiskelijan sen hetkisen tilanteen.
  4. Päättötyön hyväksyminen esitettäväksi kaksi viikkoa ennen esittelytilaisuutta.
  5. Päättötyön hyväksyminen tai hylkääminen opintosuoritukseksi opettajakunnan esittelytilaisuuden jälkeen.
  6. Mahdollisen hylätyn työn lopullinen hyväksyminen.

Päättötyön ohjaus ja opiskelijan vastuu

 Päättötyöllä tulee olla opettajakunnan hyväksymä alan asiantuntija, joka voi ohjauksen lisäksi esittää arvion työstä ja sen hyväksymisestä opettajakunnalle. 

Opiskelija on vastuussa työn suunnittelusta etenemisestä ja aloitteellisuudesta hankkiessaan asiantuntijan ohjausta. 


Monet steinerkoulun päättötyöaiheet soveltuvat myös Suomen YK-liiton Maailmankansalaisen kypsyyskokeeksi. Lisätietoja luokanohjaajalta tai https://www.ykliitto.fi/kasvattajille/yk-osaksi-opetusta/maailmankansalaisen-kypsyyskoe

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä