Yhteisötaide

OPINTOJAKSO 11: YHTEISÖTAIDE (20h)

Sisältö:

  • yhteisötaiteeseen tutustuminen
  • yhteisötaiteellinen projekti

 

Tavoitteet:

  • kannustaa oppilasta toimimaan ja osallistumaan erilaisiin ryhmiin ja yhteisöihin yhteisötaiteen keinoin
  • innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta kulttuurisesta, yhteiskunnalli sesta ja tulevaisuuden näkökulmasta
  • kannustaa oppil asta pohtimaan yhteisötaiteessa ilmeneviä arvoja