Taidekentällä

OPINTOJAKSO 10: TAIDEKENTÄLLÄ (10h)

Sisältö:

  • paikalliseen taiteeseen tutustuminen
  • taiteen eri instituutioihin ja -kulttuurikohteisiin tutustuminen
  • taiteen ammattilaisten työskentelyyn tutustuminen

 

Tavoitteet:

  • innostaa oppilasta tutustumaan taiteen kenttään, -prosesseihin ja työskentelytapoihin