Perusopinnot

KUVATAITEEN YHTEISET OPINNOT

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnoissa yhteiset opinnot ovat 300 tuntia.

Ne sisältävät viisi (5) eri opintokokonaisuutta, jotka on jaettu eri mittaisiin opintojaksoihin.
TAVOITTEET

Taiteenalan perustaitojen hankkiminen, rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista.

 

TAIDESUHDE

Opetuksen tavoitteena on

 • tukea oppilaan taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen kuvailmaisun kautta
 • kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin avulla
 • innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja prosesseihin, taiteiden välisiin työskentelytapoihin sekä hänelle merkitykselliseen taiteeseen

 

VISUAALINEN  LUKUTAITO

Opetuksen tavoitteena on

 • innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen
 • kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia, median ilmiöitä ja ympäristön visuaalisuutta
 • ohjata oppilasta tulkitsemaan visuaalista kulttuuria eri näkökulmasta
 • kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja, jatkamaan tulkintojaan ja keskustelemaan niistä
 • innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta

 

OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

Opetuksen tavoitteena on

 • kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja
 • rohkaista oppilasta tarkastelemaan omassa kuvailmaisussa ja toiminnassa ilmeneviä arvoja
 • ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen
 • kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja ottamaan kantaa taiteen keinoin

 

KESKEISET SISÄLLÖT

Tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana, välittäjänä ja purkajana.

 

KUVAN KIELI JA TAITEEN ILMAISUKEINOT

 • tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista
 • harjoitellaan visuaalista havaitsemista, ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista
 • kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia
 • hyödynnetään digitaalisten ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa

OMAT KUVAT

 • tutkitaan oppilaiden havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista ja elämänpiiristä sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista nousevia sisältöjä
 • pohditaan oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä ja niiden suhdetta muuhun visuaaliseen kulttuuriin

TAITEEN MAAILMAT

 • tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten taiteiden lajejahyödynnetään mahdollisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimintaan
 • tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin, pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään taiteen historiallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä
 • hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimintaan
 • tutustutaan taiteen instituutioihin, muihin kult- tuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja visuaalisten alojen ammattilaisten työhön

VISUAALINEN YMPÄRISTÖ

 • tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja
 • harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä