Kuvanlukutaito

OPINTOJAKSO 9: KUVANLUKUTAITO (30h)

Sisältö:

  • kuva-analyysimenetelmiin tutustuminen
  • omien ja muiden kuvien analysointi

 

Tavoitteet:

  • tukea oppilaan taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen kuvailmaisun kautta
  • kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja sen reflektoinnin avulla
  • kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia
  • kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja, jatkamaan omia tulkintoja ja keskustelemaan niistä
  • innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta
  • kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja
  • ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen