LASTEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TUKI JA KUNTALISÄ

Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella.

Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.

Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat esim. työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti, osallistuvat työllistämistä edistävään palveluun. Lisäksi lapsella voi olla erityinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen perustuen esim. lapsen kehityksen tukeen ja perheen olosuhteisiin (hakija toimittaa hakemuksen liitteeksi kunnan lausunnon).

  • lasten yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 173,74 euroa/lapsi/kk
  • hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen mukaan ja sen määrä on 0-146,11 euroa/lapsi/kk

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa
63,93 e/lapsi/kk ja hoitolisä puolitetaan.

Esikouluikäisestä lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on esiopetuksen lisäksi oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa, muutoin hoitorahaa ei makseta lainkaan.

Näiden lisäksi Orimattilan kaupunki maksaa yksityisen hoidon lapsikohtaista kuntalisää, joka määräytyy kokopäivähoidossa sekä lapsen laajennetun varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti laajennutussa hoidossa olevasta lapsesta seuraavasti:

  • päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti 320 euroa/lapsi/kk
  • perhepäivähoito 200 euroa/lapsi/kk

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä