Hepokatti - Kuivanto

VASUT ajantasalle

Varaa vasujen arviointia varten aika lapsesi pienryhmän työntekijän kanssa ennen kesälomaa.

Päiväkoti

Päiväkotimme tarjoaa perheille kokopäivähoitoa ja esiopetusta Kuivannon ala-asteen yhteydessä. Hoitopaikkoja on 28. Lapset ovat jakautuneet kahteen ryhmään: Pilvilinna on 1-3 vuotiaiden ryhmä ja Hepokatit on 4-6 vuotiaiden ryhmä. Päiväkotimme tehtävä on tarjota lapsille hoitoa, huolenpitoa, kasvatusta ja opetusta. Lisäksi tarjoamme kuntoutusta lapsille tarpeen mukaan sekä tukea perheille heidän kasvatustyössään.

Hepokatin toimintaperiaatteet

Päiväkoti Hepokatissa toiminta perustuu kodinomaisuuteen ja joustavuuteen. Työssämme huomioimme lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet. Päiväkotimme rikkaus on eri-ikäisten lasten leikkiminen ja toimiminen yli ryhmärajojen, mikä tukee lasten sosiaalista kehitystä.
Ympäristö luo luonnonläheiset olosuhteet toiminnalle. Liikunta, taide- ja ympäristökasvatus painottuvat työssämme.