Oppimisen seuranta

Oppimisen seuranta

Digikirjoissamme on syksystä 2018 lähtien mahdollista seurata oppilaan etenemistä kirjan tehtävissä myös oppimisen seuranta -toiminnon kautta, joka löytyy kirjan kansisivun yläosan painikeriviltä. Kirjoissa tietyt tehtävät on valittu seurantaan, ja opettaja voi valita niitä itsekin seuraavasti:  Avaa tehtävä → muokkaa → asetukset → näytä oppimisen seurannan työvälineissä. Tallenna lopuksi. 

Opiskelija voi myös tarkastaa samasta kohdasta koonnin tekemistään tehtävistä.

osa3.pngYhteenveto näyttää listan kirjan osallistujista tehtyine tehtävineen sekä opettajan tekemät arvioinnit. Kutakin riviä klikkaamalla saa esiin yksityiskohtaisemmat tiedot oppilaan suorituksista.


oppimisen seuranta.png


Tehtävät-listaus puolestaan listaa kaikki arvioitavaksi ja siten seurantaan merkityt tehtävät sekä palautusten tilanteen. Kutakin tehtäväriviä klikkaamalla saa esiin yksityiskohtaista tietoa tehtävän teosta.

osa2.png

Kirjan kansisivu

Kirjan kansisivun löydät sivun yläreunan muropolusta:

kansisivu_muropolku.PNG

Pienemmän näytön näkymässä muropolku siirtyy erilliseen navigointiin, jossa kansisivu sijaitsee samalla tavalla allekkain listautuvassa näkymässä.