ENA 8

Opintojakson itsearviointia:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Arvioi ajan käyttösi tällä opintojaksolla (valitse parhaiten omaa toimintaasi kuvaava vaihtoehto):Arvioi tehtyjen tehtävien määrä opintojakson aikana:

Opintojakson aikaiset palautettavat tehtävät:

Mikä oli arvosanatavoitteesi opintojaksolle?

Täyttyikö arvosanatavoitteesi?Avointa pohdintaa:
Oppimistavoitteita, joita minulla on/oli tämän kyseisen opintojakson suhteen (ei arvosanatavoite, vaan taitotavoite)?


Olen saanut opettajalta ohjeita, kommentteja, palautetta, joka on auttanut minua ymmärtämään, mitä minun tulisi vielä harjoitella. Katsoin nämä kohdat vielä huolella läpi.Millaista:


Omat opintojaksolle asettamani tavoitteet täyttyivät?Jos eivät, miksi luulen näin käyneen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8)

Moduulin tehtävänä on harjaannuttaa kansainväliseen toimijuuteen tarvittavaa monipuolista suullista kielitaitoa sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
  • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
  • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
  • vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
  • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

  • puhumisen eri piirteet
  • englannin käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin
  • dialogisuus
  • oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä