ENA 4

Opintojakson itsearviointia:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Arvioi ajan käyttösi tällä opintojaksolla (valitse parhaiten omaa toimintaasi kuvaava vaihtoehto):Arvioi tehtyjen tehtävien määrä opintojakson aikana:

Opintojakson aikaiset palautettavat tehtävät:

Mikä oli arvosanatavoitteesi opintojaksolle?

Täyttyikö arvosanatavoitteesi?Avointa pohdintaa:
Oppimistavoitteita, joita minulla on/oli tämän kyseisen opintojakson suhteen (ei arvosanatavoite, vaan taitotavoite)?


Olen saanut opettajalta ohjeita, kommentteja, palautetta, joka on auttanut minua ymmärtämään, mitä minun tulisi vielä harjoitella. Katsoin nämä kohdat vielä huolella läpi.Millaista:


Omat opintojaksolle asettamani tavoitteet täyttyivät?Jos eivät, miksi luulen näin käyneen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (ENA4)

Moduulin tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittistä luku- ja tiedonhankintataitoa sekä siihen pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Moduulissa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista englannin kielellä kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
  • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin
  • kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
  • hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä hankkiakseen, yhdistääkseen, muokatakseen, esittääkseen ja arvioidakseen tietoa.

Keskeiset sisällöt

  • vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
  • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
  • yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
  • neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
  • median rooli asenteiden muokkaajana

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä