ENA 6

Opintojakson itsearviointia:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Arvioi ajan käyttösi tällä opintojaksolla (valitse parhaiten omaa toimintaasi kuvaava vaihtoehto):Arvioi tehtyjen tehtävien määrä opintojakson aikana:

Opintojakson aikaiset palautettavat tehtävät:

Mikä oli arvosanatavoitteesi opintojaksolle?

Täyttyikö arvosanatavoitteesi?Avointa pohdintaa:
Oppimistavoitteita, joita minulla on/oli tämän kyseisen opintojakson suhteen (ei arvosanatavoite, vaan taitotavoite)?


Olen saanut opettajalta ohjeita, kommentteja, palautetta, joka on auttanut minua ymmärtämään, mitä minun tulisi vielä harjoitella. Katsoin nämä kohdat vielä huolella läpi.Millaista:


Omat opintojaksolle asettamani tavoitteet täyttyivät?Jos eivät, miksi luulen näin käyneen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (ENA6)

Moduulin tehtävänä on syventää käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Moduulissa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
  • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
  • rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
  • kehittää taitoaan ilmaista itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä.

Keskeiset sisällöt

  • jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
  • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
  • kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina
  • itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä