4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet

4.5 Paikallisesti päätettävät asiat

Monipuoliset työtavat

Esiopetuksessa painotetaan leikkiä ja pelejä sekä toiminnallisia työtapoja.
Työtapoja kehitetään saadun palautteen mukaan.

Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena

Huoltajilta pyydetään lupa tiedonsiirtoon. Tarvittavat tiedot siirtyvät siirtopalaverissa tulevalle opettajalle.
Lapsille annetaan lukuvuoden päätteeksi esiopetuksen osallistumistodistus.

Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä