Viitasaaren kaupungin esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen OPS

Perusteet
Näille sivuille on rakennettu vuoden 2014 perusteiden mukainen pohja esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman laadintaa varten. Huomaa, että kappaleiden otsikot on laadittu siirtovaiheessa eikä niitä löydy alkuperäisestä tekstistä. Niiden tarkoituksena on helpottaa halutun asian löytämistä. Niitä onkin hyvä tarkastella kriittisesti ja muutella paikallisten tarpeiden mukaisiksi.


Työskentelyvaihe
Valittu rakenne perustuu ajatukseen, että työskentelyvaiheessa valtakunnallinen perusteteksti on pääosin sijoitettu oikealla olevaan kapeaan palstaan (ei mobiilissa). Keskellä olevaan leveämpään palstaan kerätään työskentelyvaiheessa kentältä tulevia kysymyksiä ja ehdotuksia. Sitä varten näissä kentissä on kommentointimahdollisuus.

Viimeistelyvaihe
Viimeistelyvaiheessa kentän kysymyksistä ja ehdotuksista kootaan lopullinen paikallinen opetussuunnitelma. Osa valtakunnallisesta tekstistä voidaan siirtää paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Pedanetissa tekstien, kenttien ja sivujen paikkoja onkin helppo siirrellä. Tekstejä voidaan helposti yhdistellä tai hajottaa vieläkin pienempiin osiin. Sivuja voidaan vähentää tai lisätä ja niiden järjestystä sekä sijaintia muuttaa.

Tukimateriaali
Oppimisen tuen ja oppilashuollon käsikirja:

http://www.viitasaari.fi/paivahoito-ja-koulutus/oppilas-ja-opiskeluhuolto


Jatkuva prosessi
Keskeisenä ajatuksena on, että käytössä on jatkuvasti työversio, jota päivitetään lukuvuoden aikana. Sen lisäksi käytössä on voimassa oleva versio, joka on paikallisesti lukuvuosittain hyväksytty ja sen jälkeen lukittu. Voimassa olevista versioista muodostuu hiljalleen arkisto, josta aikaisempien lukuvuosien versiot tarvittaessa löytyvät. Näin opetussuunnitelman päivittämisestä syntyy oikeasti jatkuva prosessi.

Millainen on hyvä opetussuunnitelma?
Sellainen, jota käytetään.