3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat

  • Esiopetuksen toimintakultturin ja oppimisympäristön kehittämisen tavoitteet sekä arvioinnin käytännöt: käytetään monipuolisia työtapoja, kokeillaan uusia ratkaisuja oppimisympäristöihin ja kehitetään ammatillista osaamista. Hyödynnetään lasten ja vanhempien palaute toiminnasta.
  • Yhteistyön käytännöt: yhdessä huoltajien kanssa laaditaan lapsen esiopetuksen suunnitelma, keskustelut huoltajien kanssa, vanhempainillat, moniammatillinen yhteistyö, siirtymävaiheiden yhteistyö, tutustumispäivä tuleville esioppilaille.